Asistent z doktoratom oziroma docent s področja psiho- in nevrolingvistike (m/ž)

Datum objave: 26. 10. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja psiho- in nevrolingvistike.
Rok za prijavo do: 13. 11. 2022.

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerza v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidat bo izvajal eksperimentalno raziskovalno delo s tehniko EEG/ERP in/ali s tehniko sledenja očesnih premokov v Centrovem laboratoriju, opremljenem s 64-elektrodnim sistemom EEG/ERP sistemom Brain Products ActiCHamp in sledilcem očesnih premikov EyeLink 1000 plus. Kandidat bo deloval v okviru ARRS projekta, ki preučuje razumevanje in produkcijo jezika pri eno- in večjezičnih govorcih (vodja projekta prof. dr. Artur Stepanov). Kandidat bo opravljal ključno vlogo pri snovanju eksperimentalnih nalog, pridobivanju udeležencev, izvajanju testiranja, statistični obdelavi podatkov in pripravi znanstvenih objav. Zaposlitev lahko vključuje tudi zmerne pedagoške obveznosti s širšega področja jezikoslovja (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta (v primeru zagotovitve dodatnih sredstev obstaja možnost podaljšanja še za eno leto). Predvideni nastop dela je 12. december 2022 (možen je tudi zgodnejši nastop).

Če ima kandidat veljaven naziv docenta, je ob predložitvi dokazila možna zaposlitev na delovnem mestu docenta.

Pogoji za prijavo:

 • doktorat znanosti s področja psiholingvistike, nevrolingvistike, kognitivnih znanosti, nevroznanosti, psihologije ali drugega relevantnega področja,
 • praktične izkušnje s tehniko EEG/ERP in/ali tehniko sledenja očesnih premikov ter sposobnost samostojnega izvajanja raziskav z omenjenima tehnikama,
 • izkušnje z eksperimentalnimi raziskavami večjezičnosti z zgoraj omenjenima tehnikama,
 • dobra podkovanost v statistiki in v uporabi relevantnih računalniških orodij (Brain Analyzer, R, MATLAB itd.),
 • sposobnost samostojnega delovanja in delovanja v skupini,
 • izvrstne komunikacijske sposobnosti.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo:

 • raziskovalne izkušnje ali aktivno raziskovalno dejavnost in ambicije na relevantnih področjih jezikoslovja,
 • znanje slovanskih jezikov, znanje italijanščine,
 • poznavanje sociolingvistične situacije v Furlaniji - Julijski krajini in na Primorskem za potrebe pridobivanja udeležencev za sodelovanje v projektnih eksperimentih.

Obvezne priloge k prijavi:

 • potrdilo o izobrazbi,
 • življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev,
 • seznam objav,
 • kopija ene kandidatove reprezentativne objave,
 • kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t.i. "research statement"),
 • imeni in elektronska naslova dveh oseb, ki bi bili po potrebi pripravljeni prispevati priporočilo,
 • navedbo datuma, ko bi bil kandidat, če mu je mesto ponujeno, pripravljen nastopiti delo.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si​.
.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si ali tel. 05 6205 822.
Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: prof. dr. Artur Stepanov prek e-naslova artur.stepanov@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si