Zgodovina

Podpis pogodbe o zakupu in uporabi prostorov obnovljenega dvorca Lanthieri v Vipavi
Rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik in župan Občine Vipava, mag. Ivan Princes sta 15. februarja 2013 podpisala pogodbo o zakupu in uporabi prostorov obnovljenega dvorca Lanthieri v Vipavi.
Zgodovina
15. 2. 2013
Selitev Visoke šole za umetnost v Gorico
V sredo, 26. septembra 2012 sta Univerza v Novi Gorici in Pokrajina Gorica podpisali sporazum o šestletnem najemu prostorov v palači Alvarez v Gorici.
Zgodovina
26. 9. 2012
Peta obletnica nastanka četrte slovenske univerze - Univerze v Novi Gorici
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je 17. marca 2006 na svoji seji potrdil vlogo Politehnike Nova Gorica za spremembo statusa v univerzo in s tem dejanjem omogočil nastanek četrte slovenske univerze – Univerze v Novi Gorici.
Zgodovina
16. 3. 2011
Podelitev prvih diplom na Visoki šoli za umetnost.
Zgodovina
2. 12. 2010
Praznovanje 15. obletnice delovanja Univerze v Novi Gorici
Osrednja akademija ob petnajstem jubileju Univerze v Novi Gorici je bila 15. oktobra 2010 ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono s svečano otvoritvijo novega akademskega leta 2010/2011.
Zgodovina
15. 10. 2010
Odkritje spominskega obeležja na posestvu Tilia
V sredo, 21. aprila 2010 so na posestvu Tilia svečano odkrili obeležja, v spomin na sejo senata Politehnike v Novi Gorici, na kateri je bil sprejet sklep o preoblikovanju Politehnike v Novi Gorici v Univerzo v Novi Gorici.
Zgodovina
21. 4. 2010
Podpis dogovora o sodelovanju med Kulturnim društvom Slovenski oktet in Univerzo v Novi Gorici
V soboto, 23. januarja 2010 sta Kulturno društvo Slovenski oktet in Univerza v Novi Gorici v koncertni dvorani Dvorca Zemono sklenili dogovor o sodelovanju.
Zgodovina
23. 1. 2010
Podelitev prve diplome na Fakulteti za aplikativno naravoslovje in na Fakulteti za humanistiko
Zgodovina
2. 12. 2009
Podelitev prve magistrske diplome 2. stopnje na Fakulteti za humanistiko in prve diplome na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo
Zgodovina
3. 6. 2009
Podelitev prvih magistrskih diplom 2. stopnje na Poslovno-tehniški fakulteti
Zgodovina
3. 12. 2008
Podelitev prvega priznanja Častni član dr. Muratu Boratavu
Akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predstojnik Univerze v Novi Gorici, je 23. oktobra 2008 je v koncertni dvorani Dvorca Zemono podelil prvo priznanje Častni član Univerze v Novi Gorici.
Zgodovina
23. 10. 2008
Podelitev prvih študentskih priznanj Alumnus Primus in Alumnus Optimus
Univerze v Novi Gorici je 6. decembra 2007 v kocertni dvorani Dvorca Zemono podelila prva študentska priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus.
Zgodovina
6. 12. 2007
Otvoritev novih prostorov v Ajdovščini
Preureditev bivše vojašnice v Ajdovščini, ki jo je Univerzi v Novi Gorici podarila Občina Ajdovščina je bila zaključena v izjemno kratkem času.
Zgodovina
19. 10. 2006
Otvoritev novih prostorov v Gorici (Italija)
Univerza v Novi Gorici je 25. septembra 2006 otvorila nove prostore v Križni ulici 3 v Gorici (Italiji).
Zgodovina
25. 9. 2006
Politehnika je postala Univerza v Novi Gorici.
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na svoji seji 17. marca letos potrdil vlogo Politehnike Nova Gorica za spremembo statusa v univerzo in s tem dejanjem omogočil nastanek četrte slovenske univerze.
Zgodovina
17. 3. 2006
Podelitev prvih diplom na Fakulteti za znanost o okolju
Fakulteta za znanosti o okolju je 1. decembra 2005 na gradu Dobrovo v Goriških Brdih podelila prve diplome. Prva diplomantka je postala Dunja Mahne.
Zgodovina
1. 12. 2005
Praznovanje desetletnice delovanja Politehnike Nova Gorica
Praznovanje desetletnice delovanja Politehnike Nova Gorica in podelitev prvih priznanj Zaslužni profesor prof. dr. Stojanu Plesničarju in prof. dr. Sidneyu A. Katzu ter prvega priznanja Zlata plaketa gospodu Črtomirju Špacapanu.
Zgodovina
25. 10. 2005
Politehnika Nova Gorica je postala soustanoviteljica Mednarodnega univerzitetnega inštituta za evropske študije
Na povabilo Mednarodnega univerzitetnega inštituta za evropske študije je senat Politehnike Nova Gorica, dne 13. aprila 2004, sprejel odločitev, da Politehnika Nova Gorica zaprosi za soustanoviteljstvo Mednarodnega univerzitetnega inštituta za evropske študije (IUIES) s sedežem v Gorici, Italiji.
Zgodovina
27. 4. 2004
Podpis soustanoviteljske pogodbe z Znanstveno raziskovalnim centrom SAZU, Občino Ajdovščina, Občino Nova Gorica in Institutom "Jožef Stefan".
Smeri razvoja Politehnike Nova Gorica, ki jih je sprejel senat 27. avgusta 2003, zahtevajo načrtno širjenje raziskovalnih in študijskih programov na področjih, ki so pomembna tako z uporabnega stališča, kakor tudi s stališča širjenja narodne zavesti in svetovne zakladnice znanja, istočasno pa od nas zahteva na eni strani večjo vpetost v lokalno okolje in mednarodno povezanost in prepoznavnost.
Zgodovina
22. 12. 2003
Podelitev prvih diplom na Visoki poslovno-tehniški šoli
Visoka poslovno-tehniška šola je 17. junija 2002 na gradu Kromberk podelila prve diplome študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov. Prva diplomanta sta postala David Cej in Uroš Jug.
Zgodovina
17. 6. 2002