Eksperimentalna fizika delcev

Center za astrofiziko in kozmologijo je od leta 1999 vključen v kolaboracijo z japonsko organizacijo za raziskave s pospeševalniki (KEK), kjer smo znotraj kolaboracij Belle in Belle2 raziskovali razlike med lastnostmi delcev in anti-delcev, imenovanih mezoni B. Naši rezultati nakazujejo odstopanje med merjenimi in teoretično predvidenimi vrednostmi tako imenovane CP asimetrije, kar je lahko posledica obstoja dodatnega, še neodkritega procesa, ki krši simetrijo CP in ni prisoten v Standardnem Modelu (SM) osnovnih delcev. Iskanje takih procesov je zelo pomembno za razumevanje razvoja Vesolja in njegovih trenutnih lastnosti.

Belle2_KEKB2

Spektrometer Belle2 deluje na asimetričnem trkalniku elektronov in pozitronov SuperKEKB, kjer pri trkih nastajajo pari kvarkov b in anti-b. Detektorski sklopi Belle2 zabeležijo lastnosti razpadnih produktov, iz katerih je mogoče pojasniti, kakšne interakcije med njimi so potekale.