Raziskave

Raziskovalna področja

Osnovni cilj naših raziskav je študij fizikalnih pojavov pri ekstremnih energijah v naravi in premikanje mej znanja na tem področju. Z aktivno udeležbo v mednarodnih znanstvenih kolaboracijah prispevamo k prebojnim odkritjem o pojavih povezanih s kozmičnimi delci ekstremnih energij, tranzientnimi astrofizikalnimi pojavi, temno snovjo ter z mehanizmi, odgovornimi za asimetrijo med snovjo in anti-snovjo v vesolju. Glavne raziskovalne teme so:

Mednarodne kolaboracije

Sofinanciranje raziskav

Raziskovalna oprema CAC

Bibliografija CAC