Sofinanciranje raziskav

Državno sofinanciranje s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalni program

Infrastrukturni program

Raziskovalni projekti

Mednarodno financiranje in povezovanje

Bilateralni projekti financirani s strani ARRS

  • BI-VB/23-25-005 - Sodelovanje z inštitutom za astronomijo Univerze v Cambridgu, Velika Britanija. Naslov projekta: Raziskave v fiziki zvezd in kozmologiji z uporabo supernov in močnega gravitacijskega lečenja, vodja projekta: Doc. dr. Tanja Petrushevska
  • BI-US/22-24-006 - Sodelovanje s Space Telescope Science Institute (STScl), ZDA. Naslov projekta: Razkrivanje širjenja vesolja z močno lečenimi supernovami z vesoljskim teleskopom Roman Space Telescope, vodja projekta: Doc. dr. Tanja Petrushevska

EU COST Actions

European Space Agency PRODEX Project

  • Gaia Astrometric Microlensing Events - GAME (2022-24), vodja projekta: Prof. dr. Andreja Gomboc

Vključenost v akademsko povezovanje

The International Doctorate Network in Particle Physics, Astrophysics and Cosmology (IDPASC)

Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) Networks

  • “Multi-messenger Astrophysics in Central Europe (CIII-SI-1314-01-1819) – Astro.CE,” ustanovljeno leta 2018, vodja projekta: Prof. dr. Gabrijela Zaharijaš

Končani raziskovalni projekti

  • Z1-1853 Razkrivanje širjenja vesolja z močno lečenimi supernovami (2019-2022), vodja projekta: Doc. dr. Tanja Petrushevska
  • J1-1700 Priprava na iskanje temne snovi z observatorijem Cherenkov Telescope Array z uporabo strojnega učenja (2019-2022), vodja projekta: Prof. dr. Gabrijela Zaharijaš