Izvor kozmičnih delcev ekstremnih energij

Kozmični delci ekstremnih energij so delci, ki prispejo na Zemljo iz vesolja z najvišjimi do zdaj detektiranimi energijami. Njihov izvor še ni znan. Ker na tisočletje kvadratni kilometer Zemljine površine zadene manj kot en takšen delec, jih lahko zaznavamo le posredno prek njihovih interakcij z Zemljino atmosfero. Pri trkih z molekulami zraka kozmični delci ustvarijo obsežne plazove nabitih visoko-energijskih delcev, ki skoraj istočasno padejo na tla. Plazovi delcev navadno pokrivajo več deset kvadratnih kilometrov površine Zemlje. Na Univerzi v Novi Gorici od leta 1999 sodelujemo v kolaboraciji Pierre Auger. Za detekcijo kozmičnih delcev ekstremnih energij kolaboracija upravlja observatorij, ki se razteza na 3.000 kvadratnih kilometrih v pokrajini Mendoza v Argentini. Observatorij omogoča meritve vpadne smeri delcev, njihove pogostosti in energije. Center za astrofiziko in kozmologijo je vključen v obdelavo in interpretacijo podatkov, sodelujemo pri razvoju in upravljanju atmosferskih merilnih mest, razvoju porazdeljenega računskega sistema GRID in proučevanju efekta kozmičnih magnetnih polj na tirnice kozmičnih delcev ekstremnih energij.