12. paket

Ramanski lidar za karakterizacijo tipa aerosolov v ozračju

S pomočjo pridobljene opreme v okviru 12. paketa smo v Ajdovščini leta 2017 zgradili polarizacijski Ramanski lidar, ki poleg Mievega in Rayleighevega sipanja zaznava tudi Ramanovo sipanje na molekulah dušika in vodne pare. Zasnova, izgradnja in umeritev uporabljenega polarizacijskega Ramanovega lidarja, ki omogoča meritve koeficientov atmosferske ekstinkcije in povratnega sipanja, depolarizacijskega razmerja, Angstromovega eksponenta pri povratnem sipanju, lidarskega razmerja ter razmerja mešanosti za vodno paro je bila izvedena v okviru raziskovalnega programa P1-0385 Daljinsko zaznavanje atmosferskih lastnosti. Podatke o optičnih lastnostih atmosfere, pridobljene z daljinskim zaznavanjem s to napravo, v kombinaciji z prizemnimi meritvami lastnosti aerosolov uporabljamo za identifikacijo vrst aerosolov, prisotnih v opaženih atmosferskih strukturah.

PRamanL_IMG_2253

Slika 1: Gostujoči profesor William Eichinger in mladi raziskovalec Longlong Wang pri izgradnji polarizacijskega Ramanskega lidarja leta 2017.

THI-20170816

Slika 2: Primer časovnega razvoja vsebnosti aerosolov nad Ajdovščino, izmerjenega s polarizacijskim Ramanskim lidarjem 16.8.2017.