prof. dr. Samo Stanič

vodja centra

Kontakt

Univerza v Novi Gorici
Center za astrofiziko in kozmologijo
Vipavska 11c
SI-5270 Ajdovščina
Telefon: 05 3653 553
E-pošta: samo.stanic@ung.si

Raziskovalno delo

Raziskovalno pot sem začel na področju eksperimentalne fizike osnovnih delcev ter tako šest let živel in delal v centru za fiziko visokih energij KEK na Japonskem. Od prihoda na Univerzo v Novi Gorici se ukvarjam s študijem kozmičnih delcev ekstremnih energij v okviru mednarodne kolaboracije Pierre Auger. Moja sedanja raziskovalna prioriteta so raziskave s kozmičnimi gama žarki visokih energij z observatorijem Cherenkov Telescope Array, ki je v nastajanju. Prispevam k razvoju in izgradnji Ramanskega lidarja za atmosferski monitoring nad CTA, ter s tem povezanim daljinskim zaznavanjem atmosferskih pojavov.

Več informacij je v mojem CV in v bazi SICRIS.