Dr. Milan Mrđenovićmilan.mrdenovic@ung.si
Raziskovalna dejavnost

Milan Mrđenović se posveča raziskovanju zgodovine izseljenstva in etničnih skupnosti pred in med drugo svetovno vojno na prostoru Združenih držav Amerike. Njegova dela obravnavajo odnos slovenske etnične skupnosti do pomembnih svetovnih dogodkov kot tudi njihovo participacijo v političnem ter vsakdanjem kulturnem življenju. S pomočjo etničnih časopisov, arhivskega gradiva in digitaliziranih virov analizira ter rekonstruira kulturo misli in duh časa slovenske etnične skupnosti v ZDA. Digitalizirani viri mu pomagajo razkrivati zgodbe vsakdanjih ljudi, ki so bili pozabljeni v senci zgodovinskih dogodkov, zato zaslužijo svojo pozornost pod okriljem kulturne zgodovine.

Raziskovalna področja in ključne besede

Slovensko izseljenstvo, politična participacija, zgodovina ZDA, kulturna zgodovina, druga svetovna vojna, ameriško-sovjetski odnosi

Izdane publikacije:

- Mrđenović, Milan. "Odziv ameriških Slovencev na dogodke v Evropi leta 1938 in splošen prikaz političnega stanja na pragu druge svetovne vojne". Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 4, let. 88 (2018): 55-87.

- Mrđenović. Milan. "Adamičev odnos do komunizma in Rusije". Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, št. 751/753, let. 70 (2018): 105-137, 213-214.

- Mrđenović, Milan. " Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934". Dve domovini: razprave o izseljenstvu, št. 51, (2020): 95-112.

- Klemenčič, Matjaž, Mrđenović, Milan. "Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji", Dve domovini: razprave o izseljenstvu, št. 51, (2020): 77-94.

- Klemenčič, Matjaž, Mrđenović, Milan, Šeruga, Tadej. Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA: študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020.

- Klemenčič, Matjaž, Mrđenović, Milan. "Ameriška politika priseljevanja do leta 1945 in slovenski izseljenci" v: Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma (ur. Kalc, Aleksej), (2021): 85-114.

- Klemenčič, Matjaž, Mrđenović, Milan. "Odmevi Adamičevega dela Vrnitev v rodni kraj (The Native's Return) v ameriškem časopisju", Slavia Centralis, št. 1, let. 15 (2022): 220-232.

- Mrđenović, Milan. Ameriški Slovenci in ameriško-sovjetski odnosi v letih od 1938 do 1945: doktorska disertacija, 2022.

- Mrđenović, Milan, Klemenčič, Matjaž. "Ethnic settlements in the USA, the Slovene case", v: Human Migration in the Last Three Centuries (ur. Muenstermann, Ingrid), IntechOpen Publication 2023.

Življenjepis:

Dr. Milan Mrđenović se je rodil 8. oktobra leta 1985 v Slovenj Gradcu. Na Ravnah na Koroškem je obiskoval osnovno in srednjo tehnično šolo. Zanimal ga je študij zgodovine, zato je opravil splošno maturo na gimnaziji Ravne in se leta 2007 vpisal na univerzitetni nepedagoški študij zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2016 je diplomiral s temo »Sovjetska zveza v luči slovenskih in ameriških časnikov v letih 1930-1945« pod mentorstvom red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča in pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega zgodovinarja. Leta 2016 se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljano, smer Ameriške študije. Leta 2022 je doktoriral s temo »Ameriški Slovenci in ameriško-sovjetski odnosi v letih od 1938 do 1945« pod mentorstvom red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča in somentorja red. prof. dr. Igorjem Mavrom, kjer je osvojil bogate kompetence iz znanstveno-raziskovalnega dela na področju ameriških študij in izseljenske zgodovine. Izkušnje je nabiral pri raziskovanju slovenskega priseljenstva v ZDA. Med doktorskim študijem je redno objavljal in pisal prispevke za različne znanstvene publikacije. Na Univerzi v Novi Gorici je zaposlen kot asistent od leta 2023.