Razpis za dodelitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze v Novi Gorici za študijsko leto 2024/2025

1. Študijski programi, za katere so na voljo štipendije:

  • Magistrski študijski program Okolje
  • Magistrski študijski program Fizika in astrofizika
  • Magistrski študijski program Znanost o materialih
  • Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja
  • Magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
  • Magistrski študijski program Medijske umetnosti in prakse

2. Višina sredstev, ki so na voljo za štipendije

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za štipendije po tem razpisu, znaša 194.400 EUR.

Štipendije za študijsko leto 2024/2025 znašajo 3.600EUR za vsako leto študija, do izteka izobraževalnega programa. Izbrani štipendist1 začne štipendijo prejemati v študijskem letu 2024/2025 in jo, ob izpolnjevanju pogojev, lahko prejema do zaključka študija, kot je določeno v točki 3.2. razpisa. V primeru prekinitve študija iz upravičenih razlogov (kot npr. zaradi mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni) se štipendija ne izplačuje in nastopi mirovanje štipendijskega razmerja. Izplačevanje preostanka štipendije se nadaljuje po prenehanju mirovanja statusa študenta. Študentje ne morejo prejemati štipendije v letu, ko ponavljajo letnik ali imajo podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov ali v obdobju 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra.

1V razpisu uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

3. Prijave zbiramo do vključno 31. 7. 2024 do 12. ure po srednjeevropskem času (prejemna teorija).

Vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora biti posredovana Univerzi v Novi Gorici na e-naslov stipendije@ung.si.

Več informacij je v besedilu razpisa.