Simone Milanolo

Kras predstavlja edinstveno in občutljivo okolje. Ne moreš ga razumeti v celoti, če se ne posvetiš tudi zapletenim povezavam med ostalimi tradicionalnimi raziskovalnimi področji. Da bi ustrezno obravnavali to zapleteno problematiko, menim, da je treba zavzeti raznolike in multidisciplinarne pristope, tako med samim študijem kot tudi kasneje pri raziskovalnem delu. Da to lahko naredimo, pa potrebujemo profesorje, mentorje in vodje, ki imajo radi kras in ki so sposobni svojo raziskovalno strast prenesti na mlajše generacije. Vse to in še več sem našel pri svojem doktorskem študiju krasoslovja tu v Sloveniji, v deželi, kjer je bila beseda “kras” tudi prvič uporabljena. Ne le, da so člani pedagoškega osebja na Univerzi v Novi Gorici svetovno priznani vrhunski znanstveniki na področju krasoslovja, sposobni so svoje znanje prenašati naprej z veliko mero empatije, na prijateljski in prilagodljiv način. Vse od svojega začetka študija tu se počutim bolj kot študent počutim kot strokovni sodelavec, del mednarodnega znanstvenega okolja.

Simone Milanolo, Italija, diplomant doktorskega študijskega programa Krasoslovje, Fakuleteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici