Prednosti kombiniranega učenja

Poleg naraščajoče potrebe po izobraževanju na daljavo kot posledica kombiniranja študija z delom, je na področju izobraževanja prilagoditvam izobraževalih procesov botrovalo tudi obdobje pandemije Covid-19, saj so se korenito spremenile potrebe in zmožnosti kandidatov, na izbiro študijske in poklicne poti vsekakor vplivajo tudi nedavne spremembe na trgu dela. Izvajanje študijskih vsebin na daljavo je postalo nuja. UNG je posledično prepoznala velik potencial v izvajanju kombiniranih oblik študija, ki združujejo običajne pristope poučevanja v prostorih univerze z e-podporo na daljavo. Medtem ko sta največji prednosti podajanja praktičnih vsebin v neposrednem fizičnem okolju učinkovitejše pridobivanje nepogrešljivih praktičnih izkušenj in hitrejši razvoj socialnih veščin, učenje na daljavo kandidatom po drugi strani zagotavlja visoko stopnjo individualnih prilagoditev študija in cenovno ugodnejše izobraževanje.

Glavne prednosti učenja na daljavo so:

  • prilagodljivost načina študija (časovne prilagoditve in možnost študija iz domačega prostora udobja, možnost ogleda posnetkov predavanj v izbranem terminu);
  • nižji stroški, povezani s študijem, saj študij ne zahteva celoletne prisotnosti na lokaciji univerze in tako prihranite pri stroških namestitve in prevoza;
  • nižjo stopnjo zdravstvenega tveganja (študij od doma v času morebitnih zdravstvenih tveganj, možnost lažjega spremljanja študija za študente s posebnimi potrebami, ki potrebujejo večje prilagoditve, za nosečnice ipd.)
  • lažji dostop do študijskih gradiv, saj so slednja dostopna v e-obliki;
  • višja motivacija za študij in učinkovitejše usvajanje znanja kot posledica individualno prilagojenih načinov in tempa učenja;
  • večja stopnja samostojnosti in odgovornosti študentov (npr. manjša prisotnost treme pri predstavitvah na daljavo in postavljanju vprašanj, skrb za vnaprejšnjo pripravo delovnih listov in drugih študijskih gradiv);
  • lažje mreženje (sodelovanje v učnem procesu na daljavo že samo po sebi zahteva hitrejše in pogostejše mreženje, posledično postanejo študenti mreženja bolj vešči; v študijski proces na daljavo se lažje vključijo tudi zunanji partnerji, kot so predstavniki sodelujočih podjetij, ki predstavljajo potencialne delodajalce phihodnjih diplomantov);
  • razvoj vaših digitalnih kompetenc in pisnih komunikacijskih veščin.