Visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska cesta 13

Študijski moduli

 • Animacija
 • Videofilm
 • Fotografija
 • Novi mediji

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: visokošolski strokovni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

 • Zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna matura; ali zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti (portfelj z motivacijskim pismom in razgovor). Opravljeni preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 42 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na razpisanem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 102 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na razpisanem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti.

Študij se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta za 2. prijavni rok/način študija Redni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije morebitno število mest bo znano 20. avgusta
Slovenci brez slovenskega državljanstva 0
Državljani držav nečlanic Evropske unije 0
Vzporedni študij 0
Vpis v višji letnik 0

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo merila za izbiro naslednja:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5% točk

B: Preizkus nadarjenosti:

 1. Mapa:
  • Portfelj;
  • Motivacijsko pismo z biografijo

2. Naloga

3. Razgovor

Roki za preizkus umetniške nadarjenosti

 1. Oddaja mape
Slovenski državljani, državljani
članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva
Državljani držav nečlanic Evropske
unije
1. prijavni rok do 26. maja do 26. maja
2. prijavni rok do 1. septembra obveščeni na kontaktni e-naslov
3. prijavni rok / obveščeni na kontaktni e-naslov
prijave do
zasedbe mest
obveščeni na kontaktni e-naslov obveščeni na kontaktni e-naslov

Kandidati mapo oddajo po elektronski pošti na naslov <sprejemci.au@ung.si> najkasneje do zgoraj navedenega datuma ali oddajo na digitalnem nosilcu osebno v študentsko pisarno Univerze v Novi Gorici. Če je kandidatova mapa pozitivno ocenjena, ga_jo povabimo k oddaji naloge.

2. Naloga

Slovenski državljani, državljani
članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva
Državljani držav nečlanic Evropske
unije
1. prijavni rok Oddaja naloge do
največ 4 dni po prejemu navodil.
Oddaja naloge do
največ 4 dni po prejemu navodil.
2. prijavni rok Oddaja naloge do
5. 9.
obveščeni na kontaktni e-naslov
3. prijavni rok / obveščeni na kontaktni e-naslov
prijave do
zasedbe mest
obveščeni na kontaktni e-naslov obveščeni na kontaktni e-naslov

Kandidati s pozitivno ocenjeno mapo dobijo posebno nalogo. Če je kandidatova naloga pozitivno ocenjena, ga_jo povabimo na razgovor.

3. Razgovor

Slovenski državljani, državljani
članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva
Državljani držav nečlanic Evropske
unije
1. prijavni rok 24. 6. - 5. 7. 24. 6. - 5. 7.
2. prijavni rok 5. 9. - 10. 9. obveščeni na kontaktni e-naslov
3. prijavni rok obveščeni na kontaktni e-naslov
prijave do
zasedbe mest
obveščeni na kontaktni e-naslov obveščeni na kontaktni e-naslov

V času navedenih terminov bodo potekali razgovori s posameznimi kandidati (o točnem terminu bodo kandidati obveščeni posamično).

Dodatne informacije

Akademija umetnosti
GSM: (051) 33 67 70
E: info.au@ung.si