Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v magistrske študijske programe

Roki za prijave

Vsi programi:

1. prijavni rok od 20. 2. do 20. 3.
2. prijavni rok od 1. 4. do 1. 7.
3. prijavni rok od 1. 8. do 1. 9.
prijave do zasedbe mest od 10. do 25. 9.


Postopki za prijavo na razpis

Prijavo za vpis in vse obvezne priloge kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ za programe za katere izpolnjuje pogoje za vpis.

Obvezne priloge:

  • potrdilo o zaključku dodiplomskega študija
  • potrdilo o opravljenih izpitih
  • življenjepis
  • utemeljitev vpisa / motivacijsko pismo
  • potrdilo o opravljenih izpitih podiplomskega študija (vpis v 2. letnik po merilih za prehode)
  • mapa (program Medijske umetnosti in prakse)

Kandidati, ki so v času oddaje prijave že predhodno izobraževanje in imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in le-teh ni mogoče pridobiti iz javnih evidenc, jih predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka, v katerem oddajajo prijavo.

Kandidati, ki v tekočem študijskem letu zaključujejo predhodno izobraževanje, oddajo dokazila na portal eVŠ najkasneje do 1. 8., če so se na študij prijavili v prvem in drugem prijavnem roku ter najkasneje do 25. 9., če so se na študij prijavili v tretjem prijavnem roku ali roku za zapolnitev mest.

Državljani vseh držav se prijavljajo v enakih rokih in postopkih.

Merila za izbiro

Merila za izbiro so navedena v razpisu za vpis posameznega študijskega programa.

Priznavanje spričeval, pridobljenih v tujini

Kandidati, ki ob prijavi že imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo oddajo kopije zaključnega spričevala, potrdila o opravljenih izpitih, prevode teh spričeval v slovenski ali angleški jezik in odločbo o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji.

Tisti, ki bodo letos končali šolanje v tujini, morajo dokumente oddati do datuma, ki jim ga bo po elektronski pošti sporočila pooblaščena oseba za izdajanje odločb o priznavanju izobraževanja.

Odločbo o priznanju izda pooblaščena oseba univerze.

Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka priznavanja.

Več informacij

Postopek priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
T: +386 5 3315 234
T: +386 5 9099 717
E: studentska.pisarna@ung.si