Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine-(enoletni skupni mednarodni program za izpopolnjevanje-Second level Master)

Razpis za vpis v študijskem letu 2024/2025

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica

Trajanje študija

1 leto

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

druga stopnja: magistrski študijski program
SOK: 8
Več informacij

Pogoji za vpis

Na magistrski program za izpopolnjevanje Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine (skupni mednarodni program za izpopolnjevanje-Second level Master, eno leto) se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

  • študijski program druge stopnje;
  • dosedanji univerzitetni študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 kreditnih točk;
  • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Število prostih vpisnih mest

10 na rednem študiju.

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Dodatne informacije

Fakulteta za podiplomski študij
T: (0039) 041 529 9663, (0039) 041 529 9662
E: secretariat@ung.si