Doktorski študijski program Krasoslovje

Razpis za vpis v študijskem letu 2023/2024

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Postojna

Trajanje študija

4 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

tretja stopnja: doktorski študijski program
SOK: 10
Več informacij

Pogoji za vpis

Na doktorski študijski program Krasoslovje se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

  • študijski program druge stopnje;
  • dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
  • izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Število prostih vpisnih mest

10 na rednem študiju.

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Dodatne informacije

Fakulteta za podiplomski študij
T: 05 620 58 30
E: info.fps@ung.si