JERA – JEzikovno RAzumevanje: test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku

Artur Stepanov, Matic Pavlič, Nika Pušenjak Dornik, Penka Stateva
ISBN: 978-961-7025-31-6 (PDF)
Cena tiskanega izvoda (ISBN: 978-961-7025-32-3): 40,00 €
Želim naročiti

Test Jera, ki ga predstavlja pričujoča monografija, je prvi standardizirani test razumevanja stavkov, ki je povsem prilagojen slovenskemu jeziku. Ne gre namreč za prevod ali prilagoditev tujejezičnega testa, temveč je že zasnovan s posebno pozornostjo na lastnosti slovenskega jezika. Uporabljene stavčne strukture so izbrane na podlagi temeljite in celostne analize obstoječih teoretičnih in psiholingvističnih raziskav slovenščine ter omogočajo razločevanje med jezikovnimi primanjkljaji, izhajajočimi iz jezikovne zmožnosti in jezikovnega procesiranja.
Premišljeno teoretično zasnovo testa dopolnjuje dobra uporabniška izkušnja. Testiranca skozi test, sestavljen iz nalog povezovanja stavka s sliko, ženejo všečne namensko izdelane ilustracije, testatorji pa bodo pozdravili digitalno izvedbo v obliki računalniške aplikacije z vnaprej posnetimi jezikovnimi stimuli, ki poleg pravilnosti odgovorov beleži in analizira tudi odzivne čase ter samodejno vrednoti in izpiše rezultate.
Monografija izvrstno opravi zastavljeno nalogo predstavitve zasnove, izdelave in uporabe testa Jera. Jasen in pregleden prikaz teoretičnih osnov skladnje in jezikovnega procesiranja je dostopen nejezikoslovcu, ne da bi pri tem kakorkoli trpela strokovnost.

Test Jera je dostopen na: https://jera.ung.si/

JERA – JEzikovno RAzumevanje: test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku