Študijski programi

Fakulteta za humanistiko združuje s šestimi akreditiranimi programi (Slovenistika – prva in druga stopnja ter pedagoški drugostopenjski program, Kulturna zgodovina prva stopnja, Digitalna humanistika druga stopnja ter Migracije in medkulturni odnosi druga stopnja) študij klasičnih humanističnih vsebin in aktualnih znanj.