Projekt "Digitalizacija kulturne dediščine aleksandrink"

Projekt se izvaja v okviru programske sheme "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018".

Namen projekta, ki ga financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

V interdisciplinarnem projektu bodo študenti in študentke ustvarili_e podatkovno bazo o aleksandrinkah, vanjo vpisali_e podatke o aleksandrinkah, ki jih bodo pridobili s študijem literature o aleksandrinkah in dokumentov, ki jih je pridobilo Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Fotografirali bodo predmete, ki so pripadali aleksandrinkam, in pripravili virtualno razstavo.

Vodja projekta: prof. dr. Katja Mihurko Poniž

Partnerja: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Goriški muzej.

Pedagoški mentorji: izr. prof. dr. Narvika Bovcon (Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani), Tina Smrekar (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici) in prof. dr. Katja Mihurko Poniž (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici).

Delovna mentorja: mag. Darinka Kozinc (Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink) in Rok Bavčar (Goriški muzej).

Vključeni študenti: Katjuša Uršič, Vesna Bajc, Mija Horvat, Nika Kravos (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici), Saša Buti (Fakulteta za humanistišne študije, Univerza na Primorskem), Manca Koren (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani), Blaž Štolar, Tiziano Biagi (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici), Gregor Kerševan in Matej Kočevar (Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani).

Predstavitev projekta na Gradu Kromberk, 16. 10. 2018

Digitalna zbirka podatkov in fotografij o aleksandrinkah