Projekt "Digitalizacija kulturne dediščine Primork in Notranjk"

Projekt se izvaja v okviru programske sheme "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020".

Namen projekta, ki ga financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

V lokalnem okolju, v katerem deluje Univerza v Novi Gorici, se nahaja bogata kulturna dediščina, povezana z z zgodovino žensk, ki v veliki meri še ni bila obdelana, raziskana in ovrednotena. Ker so študenti v okviru ŠIPK projekta Digitalizacija kulturne dediščine aleksandrink pomembno prispevali k obdelavi in promociji vloge žensk (aleksandrink) v slovenski kulturni zgodovini, želimo ponovno združiti moči v novem izzivu – digitalizaciji ženskih pisem in drugih zapisov žensk, ki so se ohranili na področju Primorske in Notranjske. Problem, ki ga nameravamo razreševati je torej, kako s sodobnimi pristopi s področja digitalne humanistike obdelati zgodovinske vire, da postanejo dostopni za zainterisano javnost in nadaljne raziskave, kako se jim približati skozi umetniške digitalne prakse in jih posredovati v učnem procesu.

Vodja projekta: prof. dr. Katja Mihurko Poniž

Partnerja: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Goriški muzej.

Pedagoški mentorji: doc. Tina Smrekar (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici), doc. dr. Aneta Trajanov (Poslovno tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici), prof. dr. Katja Mihurko Poniž (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici), prof. dr. Stane Granda (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici).

Delovna mentorja: dr. Megi Rožič (Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink) in Borut Koloini (Goriški muzej).

Vključeni študenti: Vinka Kovačević, Maja Orel, Lara Vončina (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici), Domen Vinko, Anja Paternoster (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici), Oliver Angelovski (Poslovno tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici),Tjaša Moškon (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani), Lučka Majcenovič, Ina Poteko, Pia Rednak (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).