Projekt "Taming the Forest"

Projekt se izvaja v okviru umetniško-znanstvenega sodelovanja Fakultete za humanistiko in Akademije za umetnost Univerze v Novi Gorici v študijskem letu 2021/2022.

Projekt se posveča razlikam v razmišljanju in pristopih v umetnosti (novi mediji, animacija, glasba) in znanosti (kulturna zgodovina, kritična teorija, filozofija). Izpostavlja temeljno idejo, da sinergija umetniških in znanstvenih metod v raziskovanju nujno doprinese k obogatitvi in kontekstualizaciji umetniškega procesa ter optimizaciji znanstveno-raziskovalnih rezultatov. Projekt je osnovan na preizkušanju že znanih prednosti tovrstnega vzajemnega sodelovanja, ob tem pa si prizadeva za njihovo nadgradnjo z novimi vidiki, ki jih izpričujejo tako mentorji, kot tudi vključeni študentje z različnih stopenj študija.

Mentorja projekta: izr. prof. dr. Peter Purg, doc. dr. Kristina Pranjić

Vključeni študenti:

  • Tijana Mijušković (dodiplomski študijski program Digitalne umetnosti in prakse)
  • Abiral Khadka (magistrski študijski program Medijske umetnosti in prakse)
  • Nikita Meden (doktorski študijski program Humanistika, področje: zgodovina)

Video »Taming the Forest« je nastal v sklopu priprav na poletno šolo »Resonances IV SciArt Summer School« v organizaciji Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije, kot odgovor na temo »NaturArchy: Towards a Natural Contract«.

Gre za raziskovalno umetniško delo, ki z združevanjem umetniških in znanstvenih metod podaja interpretacijo arhivskih virov in literature na temo gospodarjenja z gozdovi na Krasu ob koncu 19. in začetku 20. stoletja. Ob tem prinaša tudi nove ugotovitve o upravljanju gozdov v času pogozdovanja Krasa. Razmislek o transformaciji tega območja skozi zgodovino se preusmeri na gozd, kot ga lahko vidimo danes; kompleksnost izkušnje gozda se poskuša predstaviti tako prek sodobnih zemljevidov in fotografij kot tudi avtorskih ilustracij lokalnih ptic in njihovega petja. Senzorično izkušnjo gozda dopolnjuje nov nivo vizualizacije, ki jo predstavljajo podobe, ustvarjene z umetno inteligenco.

  • Premierna predstavitev projekta na “Resonances IV SciArt Summer School”, 20.-24. junij 2022, Joint Research Center, Ispra (Italija).
  • Delo bo vključeno na razstavi italijansko-slovenskega čezmejnega projekta “Festival of Transformative Economies and Territorial Communities” 21. oktobra 2022 v organizaciji Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici.