Urniki predavanj

Na urnikih za poletni semester so MOŽNE naknadne SPREMEMBE!

Kulturna zgodovina prva stopnja

Poletni semester

Zimski semester

Humanistični študiji

Smer Jezikoslovje

Poletni semester

Zimski semester

Smer Literarne vede

Poletni semester

Zimski semester

Smer Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov

Poletni semester

Zimski semester

Slovenistika prva stopnja

Poletni semester

Zimski semester

Slovenistika druga stopnja, smer Jezikoslovje

Poletni semester

Zimski semester

Slovenistika druga stopnja, smer Literarne vede

Poletni semester

Zimski semester