Analiza I

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika prve stopnje

Vsebina

Temeljna literatura in viri

• R. Courant, Differential and Integral Calculus I. Blackie & Son Ltd (1961). E-gradivo
• B. Demidovich et al., Problems in Mathematical Analysis, Mir Publishers (1972). E-gradivo