Linearna algebra

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika prve stopnje

Vsebina

Temeljna literatura in viri

• P. R. Halmos, "Finite-Dimensional vector spaces" (Springer, 1993). Katalog E-gradivo
• G. Landi and A. Zampini, "Linear algebra and analytic geometry for physical sciences" (Springer, 2018). Katalog