Astronomska opazovanja

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika prve stopnje

Vsebina

Temeljna literatura in viri

  • F. R. Chromey: To Measure the Sky: An Introduction to Observational Astronomy, Cambridge University Press, 2010.Katalog E-gradivo
  • H. Karttunen idr.: Fundamental Astronomy, Springer, 6 th edition, 2017. E-gradivo