Računalniško zajemanje podatkov

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika prve stopnje

Vsebina

Temeljna literatura in viri

1.W. R. Stevens Advanced Programming in the UNIX Environment, Engelwood Cliffs, Prentice Hall (1990). E-gradivo
2.W. R. Stevens UNIX Network programming, Engelwood Cliffs, Prentice Hall (1990). E-gradivo
3.Bjarne Stroustroup, C++ Programming language, Addison-Weseley (1996). E-gradivo
4.R. Brun et al., ROOT Overview. E-gradivo