Izbrana poglavja iz meteorologije

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika prve stopnje

Vsebina

Temeljna literatura in viri

  • J. Rakovec, T. Vrhovec, Osnove meteorologije, DMFA, Ljubljana, 2000 Katalog
  • J. M. Wallace & P. V. Hobbs, Atmospheric Science – An Introductury Survey (Chapters 1, 3, 4, 6, 7), Elsevier / Academic Press, 2nd edition https://doi.org/10.1016/C2009-0-00034-8 E-gradivo
  • Skok G. (2021), Uvod v meteorologijo, UL FMF, tudi prosto dostopno na naslovu: E-gradivo
  • Ahrens, C.D. (2009) Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment. 9th Edition, Cengage Learning, Boston. Katalog