Splošna in anorganska kemija

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika prve stopnje

Vsebina

Temeljna literatura in viri

• P. Atkins, D.F. Shriver: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 5th Ed. (2010). Katalog E-gradivo
• F. Lazarini, J. Brenčič: Splošna in anorganska kemija, Visokošolski učbenik, Založba FKKT UL,
Ljubljana, 2004. Katalog
• U. Černigoj, M. Bavcon Kralj, Kemijsko računanje: zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov, Univerza v Novi Gorici, 2010. Katalog Založba UNG
• N. Bukovec, N. Bulc, B. Čeh, A. Demšar, A. Golobič, I. Leban, B. Modec. P. Šegedin: Vaje iz anorganske kemije – Zbirka nalog, Visokošolski učbenik, Založba FKKT UL, Ljubljana, 2008