Fizikalne lastnosti snovi

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Temeljna literatura in viri

• Physical properties of materials, Marie Anne White, CRC Press, 2012. Katalog E-gradivo
• The Physics and Chemistry of Materials, Joel I. Gersten, Frederick W. Smith, Wiley, 2001.