Difrakcijske metode karakterizacije

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Temeljna literatura in viri

  • V. K. Pecharsky in P. Y. Zavalij: Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Springer, New York, 2005. E-gradivo
  • W. Clegg, Crystal Structure Determination, Oxford University Press, Oxford, 1998.
  • C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, Third Edition, Oxford University Press, Oxford, 2009. Katalog E-gradivo
  • C. Giacovazzo, H. L. Monaco, G. Artioli, D. Viterbo, M. Milanesio, G. Ferraris, G. Gilli, P. Gilli, G. Zanotti and M. Catti, Fundamentals of Crystallography, Third Edition, Oxford University Press, Oxford, 2011. Katalog E-gradivo
  • N. Zabukovec Logar, tutorials in slovene language on the web: http://www.ki.si/index.php?id=1696
  • X'Pert HighScore Plus tutorial ‐ PANalytical on the web: http://www.panalytical.com
  • TOPAS ACADEMIC tutorial on the web http://www.topas-academic.net/