Diplomska dela

Za lažje odločanje za mentorje in teme diplomskih del navajamo spisek okvirnih predlogov. Predloge bo potrebno v vsakem posameznem primeru natančneje opredeliti in navezati na konkreten problem. Teme diplomskih del bo obravnaval in potrjeval senat fakultete. Študentje lahko temo diplomskega in magistrskega dela predlagajo tudi sami in se zanjo dogovorijo z izbranim mentorjem.

Predlog teme diplomskega dela (za mentorje)

Pravila in navodila za izdelavo diplomskega dela

Navodila za izdelavo diplomskega dela

Obrazci k diplomskemu delu

Navodila za oddajo elektronskega dela v Repozitorij UNG

Repozitorij Univerze v Novi Gorici