O fakulteti

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo s praktično naravnanosjto ponuja študije, ki združujejo znanja iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina. Ob močni raziskovalni podpori in mednarodni naravnanosti študentom nudimo razgibano študijsko okolje, v katerem bodo pridobivali znanje za izzive prihodnosti

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo ponuja multidisciplinarno izobraževanje, ki sledi mednarodnim trendom s področja vinogradništva, vinarstva in trženja vina. Trenutno ponujamo izobraževanje na prvi in drugi stopnji. Študijske programe s področja vinogradništva in vinarstva je Univerza v Novi Gorici pripravila v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega inštituta za biologijo, Institutom Jožef Stefan, Znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Inštitutom za rastlinsko prehrano iz Gorice, v programih pa redno gostujejo tudi strokovnjaki iz podobnih inštitucij iz tujine.

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo je locirana sredi vinorodnega področja, kar študentom in raziskovalcem dodatno omogoča stalen stik s prakso. Študentje lahko pridobivajo svoje izkušnje tud v okviru Univerzitetnega vinogradniško-vinarskega posestva in tudi Centra za raziskave vina.

Predavatelji Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo so vrhunski strokovnjaki stroke z zelo raznolikimi praktičnimi in raziskovalnimi izkušnjami.

Poslanstvo

Fakulteta smatra, da je njeno poslanstvo, da ustvarja nova znanja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter da se to znanje s področja vinogradništva, vinarstva in trženja vina prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje.

Vizija

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici bo v prihodnje s svojimi visokimi učnimi in raziskovalnimi standardi ter praktično naravnanostjo vedno močnejša gonilna sila razvoja vinogradniško-vinarske panoge na Primorskem in širše.

Fakulteta postane visoko kakovostna in v širšem področju prepoznavna izobraževalna ustanova s področja vinogradništva, vinarstva in trženja vina ob vzporednem močnem poudarku na ekspertni in aplikativni raziskovalni dejavnosti.

Vodstvo fakultete

Dekanja

prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
Branka.Mozetic@ung.si

Senat

prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec, dekanja
prof. dr. Maruša Pompe Novak
doc. dr. Jan Reščič
Iztok Sila, MBA, višji predavatelj
doc. dr. Melita Sternad Lemut
prof. dr. Jani Ivan Toroš
doc. dr. Lorena Butinar
Radojko Pelengić, predavatelj
Magdalina Mihajlovska, predstavnica študentov
Matic Greif, predstavnik študentov

Seje senata

Komisija za študijske zadeve

prof. dr. Maruša Pompe Novak, predsednica
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec, članica
prof. dr. Iztok Arčon, član

Študijska komisija