Študijski programi

Študijska programa Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje in Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje sta edinstvena v slovenskem prostoru!

Vinogradniško-vinarske vsebine kombiniramo z trženjsko-ekonomskimi vsebinami, ciljno specializiranimi za področje vinarstva!