Študijski programi

Študijska programa Vinogradništvo in vinarstvo visokošolskega strokovnega in podiplomskega magistrskega študija sta edinstvena v slovenskem prostoru!

Vinogradniško-vinarske vsebine kombiniramo z trženjsko-ekonomskimi vsebinami, ciljno specializiranimi za področje vinarstva!