Zagovori diplomskih nalog

V četrtek, 9.9.2021, bo izjemoma potekal zagovor diplomskega dela preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Matej Zaro

Naslov teme: Analiza vinskega turizma kot priložnost za vinarje vinorodnega okoliša Slovenska Istra

Mentor: Istok Sila, MBA

Člani komisije za oceno zagovora: prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec (predsednica), dr. Boris Gojković (član), Iztok Sila, MBA (mentor)

Pričetek zagovora: 16.00