Zagovori diplomskih seminarjev

V sredo, 20.3.2024, bo v predavalnici P-1.4 Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava, potekal javni zagovor diplomskega dela:

Kandidatka: Veronika Kos

Naslov diplomskega seminarja: Pregled pridelave grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) 'Pinela' in 'Zelen' v Vipavski dolini

Mentorja: mag. Marko Lesica, doc. dr. Jan Reščič

Člani komisije za oceno zagovora: doc. dr. Lorena Butinar (predsednica), pridr. prof. dr. Katja Šuklje (članica), doc. dr. Jan Reščič (mentor)

Pričetek zagovora: 10.00

___________________________________________________________________________________