eUčenje (Covid)

Spoštovani študenti FZO,

V prihodnje študijsko leto bomo šli v času, ki bo zaradi koronavirusa precej nepredvidljiv. Pripravljamo se na čim bolj urejeno in celovito izvajanje študijskega programa. V okviru tega bomo podajali učne vsebine na sledeč način:

  • predavanja in vaje v hibridni obliki; potekale bodo v predavalnici kot običajno, hkrati pa bodo v živo predvajana na različne platforme (MiTeam, Zoom,…). To bo omogočilo nemoteno prisotnost pri predavanjih tudi študentom, ki zaradi morebitne karantene ali drugih omejitvenih ukrepov ne bi mogli prisostvovati predavanjem v predavalnici. Na tak način se bom lahko tudi enostavno in hitro prilagajali morebitnim poostrenim ukrepom – v skrajnem primeru izvedba predavanj samo s prenosom v živo.
  • laboratorijske vaje, raziskovalno delo, terenske vaje in podobno, kar ni mogoče izvesti na daljavo, bomo prilagajali trenutnemu epidemiološkemu stanju s prilagojeno dinamiko in režimom, skladno z veljavnimi ukrepi (zmanjšanje skupin prisotnih v laboratoriju, izvajanje preko daljšega časovnega obdobja) in ob zagotavljanju zaščitnih ukrepov (distanca, zaščitne maske). Vsi študenti bodo informirani pravočasno vnaprej, da so bodo lahko teh obveznih vsebin udeležili.
  • v primeru, da bodo epidemiološke razmere zaostrene tako, da se obveznih vsebin ne bo moglo zvesti v šolskem letu, bomo te vsebine, ki v normalnih okoliščinah zahtevajo prisotnost, nadomeščali s primernimi videoposnetki oz. dokumentarnimi filmi o določeni problematiki.

Situacijo skrbno spremljamo in vas bomo tekoče obveščali o vseh morebitnih spremembah.