Navodila za kombinirano izvajanje predavanj

Od študijskega leta 2020/21 Univerza v Novi Gorici izvaja kombiniran način predavanj. Tak način izvedbe omogoča lažjo dostopnost do predavanj in njihovo višjo kakovost, obenem pa zagotavlja višjo stopnjo vključevalnosti za študente, ki iz različnih razlogov ne morejo sodelovati na klasičnih predavanjih.

Kombinirano izvajanje pomeni, da predavanja potekajo v klasični obliki v predavalnici, istočasno pa jih v živo (zvok, slika, prosojnice, tabla) predvajamo po internetni povezavi na različnih platformah.

Možnost izbire

Študenti se vnaprej odločijo, ali bodo predavanjem pri posameznih predmetih sledili na klasičen način v predavalnici ali v živo po internetni povezavi. Svojo odločitev morajo za vsak predmet posebej najaviti v tajništvo matične fakultete. Z odločitvijo za sledenju predmetu po internetni povezavi potrdijo, da imajo izpolnjene za to potrebne tehnične pogoje (gl. v nadaljevanju) in da se bodo na predavanja in v ostale s predmetom povezane dejavnosti vključevali po videopovezavi.

Rok najave

Za študente, ki se vpisujejo v višje letnike, je rok za najavo načina sodelovanja pri predavanjih 24. september tekočega leta.

Za študente, ki se vpisujejo v prvi letnik, je rok za najavo načina sodelovanja pri predavanjih takoj ob vpisu oziroma do 24. septembra za že vpisane.

Rok za najavo načina sodelovanja pri predavanjih za predmete v drugem semestru je 31. januar tekočega leta.

Možnost spremembe najave

Predavanjem pri posameznem predmetu študenti lahko sledijo samo na izbrani (najavljeni) način, ki ga med študijskim letom lahko spremenijo le enkrat, a le zaradi upravičenih razlogov (dalj časa trajajoči zdravstveni razlogi, neustreznost IT opreme ali internetne povezave ipd.) Študentom se začasno lahko prilagodi način sodelovanja pri predavanjih tudi v primeru resnejših kratkoročnih zdravstvenih težav, v času ukrepov proti Covid-19 ali drugim epidemijam, pa tudi zaradi samoizolacije, karantene ipd.. Spremembe in prilagoditve prvotne najave načina sodelovanja na predavanjih pri posameznih predmetih lahko v vseh zgoraj navednih primerih odobri le študijska komisija posameznega študijskega programa, ki tovrstne vloge obravnava prednostno, ne glede na urnik sej.

Za spremembo načina sodelovanja na predavanjih morajo študenti v tajništvu matične fakultete oddati ustrezno vlogo z utemeljitvijo, in sicer takoj ob nastanku razlogov za 2/4 spremembo. Tajništvo fakultete študenta obvesti o odobritvi/zavrnitvi vloge najkasneje v treh delovnih dneh.

Minimalna potrebna programska in IT oprema

Osnovni platformi za predvajanje predavanj v živo sta MiTeam in Moodle, ki sta v spletu dostopni na strežniku UNG in ne zahtevata namestive dodatne programske opreme na računalnike ali mobilne naprave študentov. Do MiTeam-a ali Moodl-a lahko študenti dostopajo na portalu http://www.ung.si/sl/e-ung/, tako, da na prijavni strani platforme vnesejo svoj UNGid. To je uporabniško ime in geslo, ki ga prejmejo ob vpisu v študentski pisarni in ga uporabljajo za vse IT storitve na UNG.

Poleg omenjenih platform je v specifičnih primerih (tehnične omejitve ipd.) možno predvajanje predavanj v živo tudi na platformi Zoom (v kombinaciji z Moodlom ali neposredno), do katere bodo študenti dostopali s povezavo, ki jo bodo prejeli s strani moderatorja.

Priporočene specifikacije za računalnike ali mobilne naprave, s katerimi študenti sodelujejo pri predavanjih na daljavo, so naslednje:

  • računalnik z dvojedrnim procesorjem, 8G RAM, 120G SSD, LAN, Wi-Fi brezžični AC, kamera (HD 1080p), mikrofon, zvočniki ali slušalke z mikrofonom ter operacijski sistem, ki podpira brskalnika Chrome in Mozilla Firefox. Internetna povezava 20Mb/10Mb,
  • mobilna naprava (tablični računalnik, pametni telefon) s šestjedrnim procesorjem, 4G RAM, kamera (HD 1080p)) ter opracijski sistem, ki podpira brskalnike Safari ali Chrome/Firefox. LTE ali WiFi z internetno povezavo 20Mb/10Mb.

V primeru neustreznih internetnih povezav, ki jih zagotavljajo naročniška razmerja študentov za mobilno telefonijo, priporočamo zakup mesečnih internetnih storitev pri ponudnikih internetnih storitev.

Ponudniki primernih internetnih storitev v Sloveniji so:

  • Telekom Slovenije,
  • Telemach,
  • T-2,
  • A1.

Tehnična podpora in strokovna pomoč

Študenti v primeru tehničnih težav ob sodelovanju pri predavanjih na daljavo o tem obvestijo tajništvo matične fakultete, ki bo s pomočjo IT službe UNG zagotovilo ustrezno tehnično podporo in strokovno pomoč študentom.