doc. dr. Drago Papler, mag.gosp.inž.

Pisarna:
28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 6205 830
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden)
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
Asistent:

Doc. dr. Drago Papler ima po izobrazbi interdisciplinarna znanja: doktor znanosti, magister gospodarski inženir, univerzitetni diplomirani ekonomist, diplomirani gospodarski inženir, inženir elektroenergetike in inženir kmetijstva in krajine. V Elektru Gorenjska je 20 let deloval na področju priprave dela in tehnične komerciale investicij. Po odprtju trga z električno energijo se je ukvarjal z marketingom in prodajo. Od leta 2006 je bil vodja Službe za investicije in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne, od leta 2011 do 2014 vodja organizacijske enote Investicije, razvoj in projektiranje, od leta 2015 je bil svetovalec direktorja za raziskave in razvoj. Leta 2014 je uspešno zaključil projekt uvajanja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v podjetje, leta 2016 pa implementiral standard ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo v sistem vodenja kakovosti podjetja. V družbi Gorenjske elektrarne je bil od leta 2014 predstavnik vodstva za sisteme vodenja kakovosti in obvladovanje tveganj, od leta 2016 pa še za vodenje sistemov upravljanja z energijo. V prakso je implementiral novi različici standarda ISO 9001:2015 in ISO 50001:2018. Ob rednem vzdrževanju obstoječih elektrarn mu je bil cilj izgradnja novih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije. Za uspešne in učinkovite raziskovalne, razvojne, izobraževalne in promocijske projekte je prejel več priznanj: nagrado Srečko Kosovel Univerze na Primorskem (2007), priznanje energetski menedžer (2008) za prvonagrajeni sonaravni projekt 2008, Trimovo raziskovano nagrado za magistrsko delo Primerjava razvojnih učinkov obnovljivih virov energije (2009), državno nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (2009), posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje elektrike (2010) in pohvalo za uspešno izveden projekt oziroma aktivnosti v delu združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED (2013) ter prvomajsko nagrado za "Dosežke, ki ženejo" Sveta gorenjskih sindikatov (2017).

Od leta 2021 je vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Biotehniškega centra Naklo.

Njegova raziskovalna področja so: interdisciplinarne študije, ekonomika, management, podjetništvo, kakovost, energetika, obnovljivi viri energije, agroekonomija, turizem.
Kot docent za področje ekonomije in predavatelj energetskih in proizvodnih sistemov, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije je vključen v pedagoško delo visokošolskih programov. Sodeluje v strokovnih združenjih ter kot predavatelj na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.

Njegova bibliografija obsega 40 izvirnih znanstvenih člankov, 210 prispevkov na konferencah, šest znanstvenih monografij, osem strokovnih knjig s področja elektroenergetike, obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja ter enajst zgodovinskih domoznanskih knjig in zbornikov ter pesniško zbirko.

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/52986
http://www.bc-naklo.si/o-centru/vodstvo/
http://www.bc-naklo.si/medpodjetniski-izobrazevalni-center/
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/papler-drago/
https://www.energetika.net/novice/en.vizija/doc-dr-drago-papler-vselej-gre-za-energijo
https://prvi.rtvslo.si/podkast/sledi-casa/80/174478989
https://www.elektro-gorenjska.si/o-skupini/za-javnost/publikacije

doc. dr. Drago Papler, mag.gosp.inž.