Sara Kozjan - študentka Znanosti o materialih 2. stopnja

Sara, zakaj si se odločila za magistrski študij Znanost o materialih na FN?
Za študij sem se odločila, ker me znanost na sploh zelo zanima, prav za študijsko področje materialov pa zato, ker se mi zdi, da so materiali zelo pomembni v našem življenju, pojavljajo se povsod okoli nas in zelo jih je zanimivo preučevati in razvijati. K mojem izboru pa je veliko prispeval zelo pester in zelo zanimiv predmetnik, ki ga ta študijski program ponuja.

V čem je ta študij poseben, kaj ti je pri tem študiju všeč, kje vse poteka tvoje izobraževanje?
Študij je poseben, ker se izvajanje predmetov in delo potekata v manjših skupinah, kar omogoča neposreden stik s profesorji, boljšo komunikacijo in s tem tudi lažje razumevanje snovi in možnost boljše ter bolj natančne razlage. Meni tak način dela zelo ustreza in sem z njim zelo zadovoljna, saj od takega načina študija odnesem veliko več. Fakulteta sodeluje tudi s Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan, zato študij poteka na treh lokacijah, in sicer v Ajdovščini, na sedežu fakultete, ter v Ljubljani, na Kemijskim inštitutu in Institutu Jožef Stefan. Ker je študij povezan z inštituti, lahko v praksi vidimo kako poteka delo na področju za katerega se izobražujemo in katera znanja bomo pridobili.

V okviru študija imate tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Zakaj je ta širina izbire za študente koristna?
Pestra izbira izbirnih predmetov študentom omogoča, da se lahko osredotočijo na področja, ki jih bolj zanimajo in veselijo.

Katera znanja tekom študija pridobiš?
Tekom študija pridobiš znanja s področja znanosti, razvoja, materialov, njihove karakterizacije, tehnologije, kako se razvijajo materiali, kako jih vpeljemo v neko tehnologijo. Dobimo tudi znanja s področja kemije, fizike, inženirstva, skratka, s tem študijem pridobiš zelo širok spekter znanj.

Komu bi priporočila ta študij in poklic?
Ta študij bi priporočila vsem, ki jih zanimajo znanost, razvoj, materiali inženirstvo in pa tudi kemija, fizika in tehnologija, skratka, vsem, ki so usmerjeni v naravoslovne vede.

Kje vse se lahko magister/magistrica materialov zaposli?
Spekter zaposlitve je zelo širok, lahko se zaposlijo v razvoju, znanosti, na raznih inštitutih, v farmaciji, medicini, industriji, oziroma na splošno povsod, kjer se pojavljajo materiali.