mag. Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park

Primorski tehnološki park si prizadeva, da bi mladim že v času izobraževanja omogočili stik z gospodarstvom, jim dali priložnost, da razvijajo svoje ideje, predlagajo rešitve, sprejemajo odgovornost in odločitve, se naučijo obvladovati tveganja ter raziskovati in prepoznati priložnosti.

Na področju razvoja podjetnosti mladih smo prepoznavni po podjetniškem tekmovanju za mlade POPRI, le malokdo pa ve, da vsako leto z enakim namenom na praktično usposabljanje sprejmemo tudi študente Poslovno-tehniške fakultete, Univerze v Novi Gorici.

Izkazalo se je, da je dolgoletno sodelovanje z Univerzo obrodilo sadove, saj so študenti, ki so pri nas opravljali prakso pridobili nove izkušnje, nadgradili podjetne kompetence, kar je pa najpomembneje, spoznali so inovativna visokotehnološka podjetja v naši skupnosti, ki so jim ponudila zaposlitev po končanem študiju.

Danes s ponosom ugotavljamo, da prav ti študenti zasedajo najpomembnejša delovna mesta v hitro rastočih podjetjih v regiji.

mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka