Cenik

Letna članarina in izposojevalnina

za študente in zaposleni na UNG brezplačno
brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje) in člani do 18. leta brezplačno
za zunanje uporabnike 7,00 EUR
enkratna izposojevalnina (za enoto gradiva) 1,00 EUR

Zamudnine in opomini

zamudnina (dan/enota) 0,10 EUR
prvi opomin (7 dni po preteku roka izposoje) 2,10 EUR
drugi opomin (14 dni po prvem opominu) 3,00 EUR
tretji opomin (21 dni po drugem opominu) 5,00 EUR
opomin pred tožbo (1 mesec po tretjem opominu) 12,50 EUR

Opomba: Cene opominov se seštevajo.

Odškodnine

izgubljena izkaznica 3,00 EUR
izgubljeno gradivo cena novega izvoda ali nadomestni izvod + stroški obdelave
stroški obdelave 4,20 EUR
če gradivo ni več v prodaji nabavna cena gradiva + stroški obdelave

Ostale storitve

priprava in vnos bibliografskih enot* 20,00 EUR / uro
printanje A4 0,10 EUR
fotokopiranje glej cenik fotokopirnice UNG

*Opomba: Velja za vse, ki niso redno ali pogodbeno zaposleni na UNG.

Medknjižnična izposoja

Lastni fond
knjige (po pošti) 5,00 EUR
knjige (osebni prevzem) brezplačno
fotokopije članka do 10 strani 4,00 EUR
fotokopije članka nad 10 strani 5,00 EUR
Iz slovenskih knjižnic
knjige 5,00 EUR
fotokopije članka do 10 strani 4,00 EUR
fotokopije članka nad 10 strani 5,00 EUR
Iz tujine
knjige po računu dobavitelja + 2,00 EUR
fotokopije članka po računu dobavitelja

Cenik velja od 1. 5. 2008 dalje.