Elektronske zbirke

Oddaljen dostop

Prosto dostopni e-viri v času COVID-19

E-zbirke

ACS Publications

Področje: kemija

 • podatkovna baza omogoča dostop do znanstvenih visoko citiranih in recenziranih revij, monografij oz. posameznih poglavij v znanstvenih monografijah založbe American Chemical Society
 • celotna besedila člankov so dostopna od l. 2000 dalje
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Akademska digitalna zbirka Slovenije ‒ ADZ

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarni iskalnik po e-virih univerz in raziskovalnih institucij v Sloveniji
 • poleg iskanja po e-revijah, e-knjigah in bazah podatkov, omogoča tudi iskanje po vsebinah lokalnih digitalnih repozitorijev
 • omogoča povezave bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

American Physical Society

Področje: fizika

 • podatkovna baza omogoča dostop do znanstvenih revij založbe American Physical Society (Physical Review A, B, C, D, E, ST AB, PROLA, Ph. R. Letters, Reviews of Modern Physics)
 • na voljo so od prvih številk (1893) do najnovejših
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Beseda

Področje: humanistika

 • dostop do slovenskih literarnih besedil, predvsem del slovenskih literarnih klasikov
 • prosto dostopno

CDS – CERN Document Server

Področje: fizika

 • podatkovna baza omogoča dostop do bibliografskih zapisov in polnih besedil znanstvenih dokumentov (člankov, knjig, zbornikov predavanj, periodike, poročil, multimedijskega gradiva, videoposnetkov …) s področja fizike delcev in sorodnih področij
 • prosto dostopno

Celerity

Področje: fizika

 • podatkovna baza omogoča iskanje po kazalih znanstvenih revij s področja fizike
 • omogoča dostop do bibliografskih zapisov in polnih besedil znanstvenih dokumentov s področja fizike delcev in sorodnih področij
 • prosto dostopno

CORE

Področje: multidisciplinarno

 • je največja multidisciplinarna zbirka odprto dostopnih tako znanstvenih in strokovnih objav na svetu
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Področje: multidisciplinarno

 • zbirka vsebuje referenčna dela (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itn.) z različnih strokovnih področij
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si)

Področje: multidisciplinarno

 • omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture
 • zagotavlja ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Področje: multidisciplinarno

 • zbirka podatkov omogoča dostop do prosto dostopnih, recenziranih znanstvenih revij
 • pokriva vsa področja znanosti, tehnologije, medicine, družbenih ved, umetnosti in humanistike
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarni iskalnik znanstvenih in strokovnih elektronskih časopisov
 • vsebuje podatke o naslovu, ISSN, tematskem področju, dostopnosti, spletni naslov …
 • prosto dostopno

EIFL Direct

Področje: multidisciplinarno

 • zbirke v EBSCOHost (Academic Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Regional Business News, Newspaper Source, Health Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE, ERIC, Health Source: Consumer Edition, Clinical Pharmacology, Communication & Mass Media Complete, American Humanities Index) pokrivajo področja humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike
 • omogoča dostop do strokovne in znanstvene literature
 • vsebuje tudi SWOT analize, študije primerov, panožna poročila, profile podjetij, aktualna dogajanja iz sveta politike, gospodarstva, kulture in tehnologije
 • polna besedila člankov so dostopna od leta 1990 dalje
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Europeana

Področje: multidisciplinarno

 • je evropska digitalna knjižnica z zbirko digitaliziranega gradiva (slike, knjige, filmi) iz številnih evropskih muzejev, knjižnic, arhivov in multimedijskih zbirk. Omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

EZISS
Področje: humanistika

 • znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
 • prosto dostopno

Free Medical Journals

Področje: medicina

 • omogoča dostop do znanstvenih revij s področja medicine
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

IAEA – International Atomic Energy Agency

Področje: fizika

 • je podatkovna zbirka povezav na spletne strani z različnih področij nuklearne znanosti in tehnologije
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

INIS – The International Nuclear Information System

Področje: fizika

 • je podatkovna zbirka s področja miroljubne uporabe nuklearne znanosti in tehnologije, vključuje tudi ekonomske in okoljevarstvene aspekte vseh virov energije
 • omogoča dostop do bibliografskih podatkov in polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

IOPscience

Področje: fizika

 • je podatkovna zbirka znanstvenih in strokovnih revij in monografij neprofitne založbe Institute of Physics (IOP) Publishing
 • pokriva tematiko s področij fizike, astronomije in astrofizike, matematike, meritev, materialov, elektronike, računalništva in z njimi povezanih področij v tehniki, medicini, biologiji, kemiji
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

JSTOR (Journal Storage)

Področje: multidisciplinarno

 • je arhiv digitaliziranih starejših letnikov znanstvenih in strokovnih časopisov z različnih področij humanizma, omogoča dostop do knjig in poglavij z različnih področij humanizma, družboslovja in naravoslovja
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

MathSciNet

Področje: matematika

 • podatkovna baza namenjena iskanju znanstvene literature s področja matematike
 • vsebuje predvsem bibliografske zapise za članke, omogoča iskanje po citiranih referencah, v nekaterih primerih omogoča tudi povezave bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Monoskop

Področje: umetnost, medijska kultura, humanistične vede

 • je enciklopedija, blog, repozitorij, ki omogoča dostop do del s področja umetnosti, medijske kulture, humanističnih ved
 • nekatera besedila, slike, grafike, avdio in video posnetki ter druge vsebine tega spletnega mesta so zaščitene z Zakonom o avtorskih pravicah
 • omogoča dostop do besedil dokumentov v celoti
 • prosto dostopno

ORP Index (Directory of Ongoing Research Projects in European Countries)

 • zagotavlja informacije o raziskovalnih projektih in organizacijah povezanih s temi projekti
 • dostopno v prostorih UNG

ProQuest Dissertation & Theses Global

Področje: multidisciplinarno

 • podatkovna baza je najobsežnejša zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Science direct

Področje: multidisciplinarno

 • omogoča dostop znanstvenih revij in znanstvenih knjig z različnih področij znanosti
 • polna besedila so dostopna od l. 1997 naprej
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

SCOPUS

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom
 • omogoča povezave bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov
 • vsebuje različna orodja za analizo citiranosti avtorjev
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

SPIRES – HEP – High-Energy Physics

Področje: fizika

 • omogoča dostop do baz podatkov o literaturi, konferencah, institucijah, revijah, raziskovalcih, eksperimentih, delovnih mestih in podatkih s področja fizike visokih energij
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

Springer Link –
Springer Nature

Področje: multidisciplinarno

 • omogoča dostop do znanstvenih in strokovnih člankov ter do znanstvenih in strokovnih monografij z vseh področij
 • vsebuje bibliografske podatke in dostop do celotnih besedil
 • celotna besedila so dostopna za tekoče in pretekla 4 leta
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Taylor & Francis – Science & Technology Library

Področje: znanost in tehnologija

 • omogoča dostop do znanstvenih in strokovnih podatkov s področja znanosti in tehnologije (biologija, okolje, kemija, strojništvo, računalništvo, matematika, statistika in fizika)
 • vsebuje bibliografske podatke in dostop do celotnih besedil
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

Web of Science

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarna bibliografska zbirka, omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index® in Arts & Humanities Citation Index®
 • omogoča povezave bibliografskih zapisov na celotno besedilo dokumentov
 • vsebuje različna orodja za analizo citiranosti avtorjev
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo

“Window of Shanghai” e-book service

Področje: multidisciplinarno

 • omogoča dostop do e-knjig s področij književnosti, umetnosit, kulture, znanosti, izobraževanja, športa, zgodovine, geografije, jezikoslovja, filozofije, religije, politike, prava, ekonomije, industrijske tehnologije, znanosti o okolju … v različnih jezikih
 • vsebuje bibliografske podatke in dostop do celotnih besedil
 • dostopno v prostorih UNG