Elektronske zbirke

Oddaljen dostop

E-zbirke

ACS Publications

Povezava: http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals/

Področje: kemija

 • podatkovna baza omogoča dostop do znanstvenih visoko citiranih in recenziranih revij, monografij oz. posameznih poglavij v znanstvenih monografijah založbe American Chemical Society
 • celotna besedila člankov so dostopna od l. 2000 dalje
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
Akademska digitalna zbirka Slovenije ‒ ADZ

Povezava: https://plus-adz.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials&ds=true/

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarni iskalnik po e-virih univerz in raziskovalnih institucij v Sloveniji
 • poleg iskanja po e-revijah, e-knjigah in bazah podatkov, omogoča tudi iskanje po vsebinah lokalnih digitalnih repozitorijev
 • omogoča povezave bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
American Physical Society

Povezava: http://journals.aps.org/

Področje: fizika

 • podatkovna baza omogoča dostop do znanstvenih revij založbe American Physical Society (Physical Review A, B, C, D, E, ST AB, PROLA, Ph. R. Letters, Reviews of Modern Physics)
 • na voljo so od prvih številk (1893) do najnovejših
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
Beseda

Povezava: http://bos.zrc-sazu.si/main_si_l2.html

Področje: humanistika

 • dostop do slovenskih literarnih besedil, predvsem del slovenskih literarnih klasikov
 • prosto dostopno
CDS – CERN Document Server

Povezava: http://cdsweb.cern.ch/

Področje: fizika

 • podatkovna baza omogoča dostop do bibliografskih zapisov in polnih besedil znanstvenih dokumentov (člankov, knjig, zbornikov predavanj, periodike, poročil, multimedijskega gradiva, videoposnetkov …) s področja fizike delcev in sorodnih področij
 • prosto dostopno
Celerity

Povezava: http://www.celerity.com/

Področje: fizika

 • podatkovna baza omogoča iskanje po kazalih znanstvenih revij s področja fizike
 • omogoča dostop do bibliografskih zapisov in polnih besedil znanstvenih dokumentov s področja fizike delcev in sorodnih področij
 • prosto dostopno
CORE

Povezava: https://core.ac.uk/

Področje: multidisciplinarno

 • je največja multidisciplinarna zbirka odprto dostopnih tako znanstvenih in strokovnih objav na svetu
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Povezava: http://credoreference.com/

Področje: multidisciplinarno

 • zbirka vsebuje referenčna dela (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itn.) z različnih strokovnih področij
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si)

Povezava: http://www.dlib.si/

Področje: multidisciplinarno

 • omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture
 • zagotavlja ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
DOAB – Directory of Open Access Books

Povezava: https://www.doabooks.org/

Področje: multidisciplinarno

 • zbirka podatkov omogoča dostop do prosto dostopnih znanstvenih knjig
 • pokriva vsa področja znanosti, tehnologije, medicine, družbenih ved, umetnosti in humanistike
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
DOAJ – Directory of Open Access Journals

Povezava: http://www.doaj.org/

Področje: multidisciplinarno

 • zbirka podatkov omogoča dostop do prosto dostopnih, recenziranih znanstvenih revij
 • pokriva vsa področja znanosti, tehnologije, medicine, družbenih ved, umetnosti in humanistike
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Povezava: http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarni iskalnik znanstvenih in strokovnih elektronskih časopisov
 • vsebuje podatke o naslovu, ISSN, tematskem področju, dostopnosti, spletni naslov …
 • prosto dostopno
EBSCO

Povezava: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip

Področje: multidisciplinarno

 • zbirke v EBSCOhost (Academic Search Premier, ERIC, GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, MEDLINE, Regional Business News, Business Source Premier, MasterFILE Reference eBook Collection, eBook Collection) pokrivajo področja humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike
 • omogoča dostop do strokovne in znanstvene literature
 • vsebuje tudi SWOT analize, študije primerov, panožna poročila, profile podjetij, aktualna dogajanja iz sveta politike, gospodarstva, kulture in tehnologije
 • polna besedila člankov so dostopna od leta 1990 dalje
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
Europeana

Povezava: http://www.europeana.eu/portal/

Področje: multidisciplinarno

 • je evropska digitalna knjižnica z zbirko digitaliziranega gradiva (slike, knjige, filmi) iz številnih evropskih muzejev, knjižnic, arhivov in multimedijskih zbirk. Omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
EZISS

Povezava: http://nl.ijs.si/e-zrc/
Področje: humanistika

 • znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
 • prosto dostopno

Fran

Povezava: https://fran.si/


Področje: jezikoslovje

 • združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire, ki nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • prosto dostopno

Free Medical Journals

Povezava: http://www.freemedicaljournals.com/

Področje: medicina

 • omogoča dostop do znanstvenih revij s področja medicine
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
IAEA – International Atomic Energy Agency

Povezava: https://www.iaea.org/

Področje: fizika

 • je podatkovna zbirka povezav na spletne strani z različnih področij nuklearne znanosti in tehnologije
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
INIS – The International Nuclear Information System

Povezava: http://www.iaea.org/inis/

Področje: fizika

 • je podatkovna zbirka s področja miroljubne uporabe nuklearne znanosti in tehnologije, vključuje tudi ekonomske in okoljevarstvene aspekte vseh virov energije
 • omogoča dostop do bibliografskih podatkov in polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
IOPscience

Povezava: https://iopscience.iop.org/

Področje: fizika

 • je podatkovna zbirka znanstvenih in strokovnih revij in monografij neprofitne založbe Institute of Physics (IOP) Publishing
 • pokriva tematiko s področij fizike, astronomije in astrofizike, matematike, meritev, materialov, elektronike, računalništva in z njimi povezanih področij v tehniki, medicini, biologiji, kemiji
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
JSTOR (Journal Storage)

Povezava: http://www.jstor.org/

Področje: multidisciplinarno

 • je arhiv digitaliziranih starejših letnikov znanstvenih in strokovnih časopisov z različnih področij humanizma, omogoča dostop do knjig in poglavij z različnih področij humanizma, družboslovja in naravoslovja
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
MathSciNet

Povezava: http://www.ams.org/mathscinet/

Področje: matematika

 • podatkovna baza namenjena iskanju znanstvene literature s področja matematike
 • vsebuje predvsem bibliografske zapise za članke, omogoča iskanje po citiranih referencah, v nekaterih primerih omogoča tudi povezave bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
Monoskop

Povezava: https://monoskop.org/Monoskop

Področje: umetnost, medijska kultura, humanistične vede

 • je enciklopedija, blog, repozitorij, ki omogoča dostop do del s področja umetnosti, medijske kulture, humanističnih ved
 • nekatera besedila, slike, grafike, avdio in video posnetki ter druge vsebine tega spletnega mesta so zaščitene z Zakonom o avtorskih pravicah
 • omogoča dostop do besedil dokumentov v celoti
 • prosto dostopno
Narodni muzej Slovenije-digitalne zbirke

Povezava: https://www.nms.si/si/zbirke/digitalne-zbirke

Področje: zgodovina

 • portal omogoča dostop do digitalnih zbirk s fotografijami, opisi, pogoji uporabe (arheološka, numizmatična, znameniti predmeti ...)
 • prosto dostopno

Project Gutenberg

Povezava: https://www.gutenberg.org/

Področje: multidisciplinarno

 • najstarejša digitalna knjižnica z več kot 70.000 brezplačnimi e-knjigami v različnih jezikih, omogoča tudi dostop do avdio knjig
 • poleg romanov, poezije, kratkih zgodb, dram, omogoča dostop tudi do kuharskih knjig, referenčnih del, periodičnih publikacij ...
 • prosto dostopno
ProQuest Dissertation & Theses Global

Povezava: http://proquest.umi.com/login

Področje: multidisciplinarno

 • podatkovna baza je najobsežnejša zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
ScienceDirect

Povezava: http://www.sciencedirect.com/

Področje: multidisciplinarno

 • omogoča dostop znanstvenih revij in znanstvenih knjig z različnih področij znanosti
 • polna besedila so dostopna od l. 1997 naprej
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
SCOPUS

Povezava: http://www.scopus.com/

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom
 • omogoča povezave bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov
 • vsebuje različna orodja za analizo citiranosti avtorjev
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
Slovenska biografija

Povezava: https://www.slovenska-biografija.si/

Področje: biografija

 • združuje Slovenski biografski leksikon (1925-1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974-1994) in Novi Slovenski biografski leksikon (2013-)
 • se stalno vsebinsko in tehnološko dopolnjuje
 • prosto dostopno
SPIRES – HEP – High-Energy Physics

Povezava: https://inspirehep.net/

Področje: fizika

 • omogoča dostop do baz podatkov o literaturi, konferencah, institucijah, revijah, raziskovalcih, eksperimentih, delovnih mestih in podatkih s področja fizike visokih energij
 • omogoča dostop do polnih besedil dokumentov
 • prosto dostopno
Springer Link – Springer Nature Sistory

Povezava: https://www.sistory.si/

Področje: zgodovina

 • dostop do virov s področja zgodovinopisja, predvsem za proučevanje slovenske zgodovine, vsebuje knjige, serijske publikacije ...
 • prosto dostopno
Taylor & Francis – Science & Technology Library

Povezava: https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/science-technology-library/

Področje: znanost in tehnologija

 • omogoča dostop do znanstvenih in strokovnih podatkov s področja znanosti in tehnologije (biologija, okolje, kemija, strojništvo, računalništvo, matematika, statistika in fizika)
 • vsebuje bibliografske podatke in dostop do celotnih besedil
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
Web of Science

Povezava: http://apps.webofknowledge.com/

Področje: multidisciplinarno

 • multidisciplinarna bibliografska zbirka, omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded®, Social Sciences Citation Index® in Arts & Humanities Citation Index®
 • omogoča povezave bibliografskih zapisov na celotno besedilo dokumentov
 • vsebuje različna orodja za analizo citiranosti avtorjev
 • dostopno v prostorih UNG in na daljavo
“Window of Shanghai” e-book service

Povezava: http://www.apabi.com/wos

Področje: multidisciplinarno

 • omogoča dostop do e-knjig s področij književnosti, umetnosit, kulture, znanosti, izobraževanja, športa, zgodovine, geografije, jezikoslovja, filozofije, religije, politike, prava, ekonomije, industrijske tehnologije, znanosti o okolju … v različnih jezikih
 • vsebuje bibliografske podatke in dostop do celotnih besedil
 • dostopno v prostorih UNG