Katalog

Katalog UNG

Katalog slovenskih knjižnic - COBISS+

Področje: multidisciplinarno

  • katalog večine slovenskih knjižnic
  • služi iskanju gradiva po fondih slovenskih knjižnic (knjig, časopisov, revij, časnikov, člankov iz slovenskih revij in časopisov, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev, videokaset …)
  • vsebuje bibliografske podatke o gradivu, podatke o dostopnosti tega gradiva in v nekaterih primerih tudi povezave na celotno besedilo dokumentov
  • prosto dostopno