Faktor vpliva

JCR – faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports (1994 – 2019)
je faktografska baza, ki vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. Bazo JCR vsako leto izda Clarivate Analytics iz ZDA v dveh izdajah: JCR Science Edition (JCR SE) za področje znanosti in tehnologije ter JCR Social Sciences Edition (JCR SSE) za področje družboslovja.

SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper (1999 – 2019)
vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus. Dvakrat letno jo izda Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University’s Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem.