Docent s področja kulturne zgodovine (m/ž)

Datum objave: 12. 8. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja kulturne zgodovine.
Rok za prijavo do 2. 9. 2022

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo docenta na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Raziskovalnega centra za humanistiko, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Raziskovalni center za humanistiko deluje na področjih literarnih ved, kulturne zgodovine in digitalne humanistike. Pristopi se vzajemno dopolnjujejo – primerjalne literarnozgodovinske raziskave omogočajo refleksijo kompleksnosti človeške komunikacije in oblik sobivanja, kulturna zgodovina širi zgodovinske raziskave na raven kulturnih praks, digitalno humanistiko pa razumemo kot kritični premislek metod humanistike v kontekstu napredujoče digitalizacije kulture in komunikacijskih medijev.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja delovanja centra,
  • naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ustrezen naziv,
  • sposobnost samostojnega dela,
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljenem doktoratu znanosti,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo vključen v pedagoški proces oz. izvajanje predavanj na študijskih programih Fakultete za humanistiko.

Predviden nastop dela je 1. 10. 2022. Pogodbo bomo sklenili za polovični delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 2. 9. 2022 in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si