Fakulteta za humanistiko

Z mislijo na prihodnost povezujemo humanistično tradicijo s sodobnimi spoznanji.

Za bodoče študente

Pedagoški študijski program II. stopnje Slovenistika na Fakulteti za humanistiko

Fakulteta za humanistiko je v študijskem letu 2016/17 pričela z izvajanjem pedagoškega programa Slovenistika II. stopnja. K vpisu vabimo vse, ki potrebujejo pedagoško-andragoško slovenistično izobrazbo, tudi diplomante starih univerzitetnih programov.

Predstavitveni zbornik pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenistika

Zakaj izbrati Fakulteto za humanistiko

Pester in izviren nabor predmetov, motivirani predavatelji, strokovno in raziskovalno delo.
Beri naprej
Predstavitev fakultete na YouTube
Brošura
Primerjalna književnost na Fakulteti za humanistiko
Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Športniki na Fakulteti za humanistiko

Zakaj študij na Fakulteti za humanistiko?

Izkušnje tujih študentov

Vtisi študentke iz Kanade

Študijski programi

Pokrivamo najpomembnejše humanistične vsebine, ki jih predavatelji, naklonjeni razpravi v predavalnicah, obravnavajo z najnovejšimi raziskovalnimi metodami.
Beri naprej

Vpis

Podrobna navodila in koraki za vpis študentov na Univerzo v Novi Gorici.
Beri naprej

Razpis za vpis – Slovenistika 1. stopnja
Razpis za vpis – Kulturna zgodovina 1. stopnja
Razpis za vpis – Slovenistika 2. stopnja

Novice in dogodki na Fakulteti za humanistiko

Movies that Matter – predvajanje dokumentarnega filma »Frame by Frame« na predvečer mednarodnega dneva človekovih pravic
Petek, 9. 12. 2016, ob 18. uri, predavalnica P1, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina

Slovenski dan evropske humanistike
Atrij ZRC, sreda, 30. november 2016, ob 10.00

Zoisovo priznanje prof. dr. Francu Marušiču
V Cankarjevem domu v Ljubljani so 21. 11. podelili letošnje Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti in Puhova priznanja.

Brezplačni tečaj sodobne perzijščine na Univerzi v Novi Gorici
Predavalnica P2, Vipavska 13, od 11. novembra dalje

Jezikoslovno predavanje Francesca Costantinija z Univerze v Vidmu
Petek, 18. 11. 2016, ob 10.30, predavalnica P2, UNG, Vipavska 13, Rožna Dolina

Jezikoslovno predavanje Mojmírja Dočekala z Masarykove univerze v Brnu
Četrtek, 17. 11. 2016, ob 13.30, soba 59, UNG, Vipavska 13, Rožna Dolina

Izšel je zbornik Škrabčevi dnevi 9
Zbornik prispevkov s simpozija 2015

Vabilo k prijavi na seminar “Obravnava del književnic pri pouku slovenščine v srednji šoli”
Zavod RS za šolstvo, 30. november 2016 od 9.00 do 16.00, Dunajska 104, Ljubljana

Obiščite nas na facebooku