Fakulteta za humanistiko

Z mislijo na prihodnost povezujemo humanistično tradicijo s sodobnimi spoznanji.

Za bodoče študente

Pedagoški modul na Fakulteti za humanistiko

Fakulteta za humanistiko bo v študijskem letu 2016/17 pričela z izvajanjem pedagoškega programa Slovenistika II. stopnja. K vpisu vabimo vse, ki potrebujejo pedagoško-andragoško slovenistično izobrazbo, tudi diplomante starih univerzitetnih programov.

Predstavitveni zbornik pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenistika

Učni načrti pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenistika

Zakaj izbrati Fakulteto za humanistiko

Pester in izviren nabor predmetov, motivirani predavatelji, strokovno in raziskovalno delo.
Beri naprej
Predstavitev fakultete na YouTube
Brošura
Primerjalna književnost na Fakulteti za humanistiko
Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Študijski programi

Pokrivamo najpomembnejše humanistične vsebine, ki jih predavatelji, naklonjeni razpravi v predavalnicah, obravnavajo z najnovejšimi raziskovalnimi metodami.
Beri naprej

Vpis

Podrobna navodila in koraki za vpis študentov na Univerzo v Novi Gorici.
Beri naprej

Razpis za vpis – Slovenistika 1. stopnja
Razpis za vpis – Kulturna zgodovina 1. stopnja
Razpis za vpis – Slovenistika 2. stopnja

Novice in dogodki na Fakulteti za humanistiko

Alja Adam in Leonora Flis na Festivalu slovenske poezije in proze v Pragi
9. – 11. december 2015

Škrabčevi dnevi 9
11. december 2015, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina

Predstavitev znanstvenega dosežka izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik – Odlični v znanosti 2015 za področje humanistike in družboslovja
Ljubljana, FF UL, 3. december 2015

Dr. Kozma Ahačič soavtor razstave Poljub z jezikom: slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes
Ljubljana, 19. november 2015 – 30. januar 2016, Razstavna dvorana NUK

Zoisovo priznanje izr. prof. dr. Katji Mihurko Poniž
Portorož, 20. november 2015

Izid kratkoproznega prvenca doc. dr. Leonore Flis Upogib časa
Lud Literatura, november 2015

Izid strokovne monografije o jezikovnem svetovanju

Prispevek sodelavcev Fakultete za humanistiko v Književnih listih
Delo, 20. 10. 2015

Mednarodna objava doc. dr. Leonore Flis, sodelavke Fakultete za humanistiko
Profile Pieces, Journalism and the 'Human Interest’ Bias, © 2016 – Routledge

Mednarodni znanstveni posvet Regionalni vidiki tranzicije
Univerza v Novi Gorici, 15. oktober 2015, predavalnica P 5

Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov Slovanski jeziki na stičišču kultur
Univerza v Novi Gorici, 14. oktober 2015, predavalnica P 5 in sejna soba UNG

Leonora Flis gostujoča urednica in avtorica spremne besede nove številke mednarodne revije Literary Journalism Studies
Vol. 7, No.1, Spring 2015

Utrinki s pisateljske delavnice Presejane stvarnosti
Ljubljana, 29. 6. – 1. 7. 2015

Objavi izvirnih znanstvenih člankov naših študentk v reviji Jezik in slovstvo
Jezik in slovstvo, številka 2/2015

Pisateljska delavnica Presejane stvarnosti
Ljubljana, LUD Literatura ter park Zvezda, od 29. junija do 1. julija 2015

Znanstveni simpozij Idrija in njena kulturna identiteta v slovenski književnosti
Gimnazija Jurija Vege Idrija, četrtek 14. maj, od 9.00 do 15.30 ure

Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov Slovanski jeziki na stičišču kultur na Univerzi v Novi Gorici, 14. 10. 2015
Rok za oddajo prispevka: 1. julij 2015

Mednarodna objava doc. dr. Karmen Kenda Jež, sodelavke Fakultete za humanistiko

Utrinki z literarnega dogodka Gradnikove poti v Trst v Repentaboru

Izid znanstvene monografije o aleksandrinkah From Slovenia to Egypt urednice prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Mednarodna objava doc. dr. Leonore Flis, sodelavke Fakultete za humanistiko

Obiščite nas na facebooku