Fakulteta za humanistiko

Z mislijo na prihodnost povezujemo humanistično tradicijo s sodobnimi spoznanji.

Za bodoče študente

Pedagoški študijski program II. stopnje Slovenistika na Fakulteti za humanistiko

Fakulteta za humanistiko je v študijskem letu 2016/17 pričela z izvajanjem pedagoškega programa Slovenistika II. stopnja. K vpisu vabimo vse, ki potrebujejo pedagoško-andragoško slovenistično izobrazbo, tudi diplomante starih univerzitetnih programov.

Predstavitveni zbornik pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenistika

Zakaj izbrati Fakulteto za humanistiko

Pester in izviren nabor predmetov, motivirani predavatelji, strokovno in raziskovalno delo.
Beri naprej
Predstavitev fakultete na YouTube
Brošura
Primerjalna književnost na Fakulteti za humanistiko
Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Športniki na Fakulteti za humanistiko

Zakaj študij na Fakulteti za humanistiko?

Izkušnje tujih študentov

Vtisi študentke iz Kanade

Študijski programi

Pokrivamo najpomembnejše humanistične vsebine, ki jih predavatelji, naklonjeni razpravi v predavalnicah, obravnavajo z najnovejšimi raziskovalnimi metodami.
Beri naprej

Vpis

Podrobna navodila in koraki za vpis študentov na Univerzo v Novi Gorici.
Beri naprej

Razpis za vpis – Slovenistika 1. stopnja
Razpis za vpis – Kulturna zgodovina 1. stopnja
Razpis za vpis – Slovenistika 2. stopnja

Novice in dogodki na Fakulteti za humanistiko

Vabilo k prijavi na seminar “Obravnava del književnic pri pouku slovenščine v srednji šoli”
Zavod RS za šolstvo, 30. november 2016 od 9.00 do 16.00, Dunajska 104, Ljubljana

Vabilo na simpozij Kulturniška opozicija v socialistični Jugoslaviji
3. oktober 2016 ob 10. uri, Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Nova Gorica

Vabilo na pogovor Diplomanti novogoriške humanistike danes
3. oktober 2016 ob 17.00, Univerza v Novi Gorici, Rožna Dolina, Kompas (predavalnica P9)

Vabilo na predavanje Jezik in oblikovanje misli
5. oktober 2016 ob 18. uri, Kavarna Rusjan (Eda Center, Nova Gorica)

Vabilo na posvet Izidor Cankar: mojster dobro zasukanih stavkov
6. oktober 2016 ob 20. uri, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica

Aleš Vaupotič s Fakultete za humanistiko se z digitalno grafiko predstavlja na Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj – 2016

Obiščite nas na facebooku