Podoktorski sodelavec s področja humanistike (m/f)

Datum objave: 12. 7. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja humanistike.
Rok za prijavo do: 2. 8. 2023

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo podoktorskega sodelavca na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerza v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Fakultete za humanistiko in Raziskovalnega centra za humanistiko, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Izbrani kandidat bo opravljal raziskovalna, pedagoška in druga dela. Neposredno bo vključen v raziskovalni projekt Trajnostna hramba slovenske novomedijske umetnosti.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti,
  • sposobnost samostojnega dela,
  • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, veščine projektnega dela,
  • dobra orientiranost v širšem polju humanistike in družboslovja,
  • dobre jezikovne (pisne in govorne) veščine akademskega in strokovnega izražanja v angleščini in slovenščini, obvladovanje ustreznega nabora digitalnih orodij ter delovnih okolij.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo vključen v pedagoški proces oz. izvajanje predavanj na študijskih programih Fakultete za humanistiko.

Zaposlitev je za krajši delovni čas 20 ur tedensko, za določen čas od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2024.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z dokazili o izobrazbi,
  • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov,
  • znanstvena in strokovna bibliografija, morebitni umetniški dosežki.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov careers@ung.sido vključno 2. 8. 2023
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si