O centru

Center za raziskave vina deluje v dvorcu Lanthieri v Vipavi, sredi vinorodne dežele in je tesno povezan z lokalnimi pridelovalci grozdja in vina. Člani skupine Centra za raziskave vina imajo zelo raznolike raziskovalne in praktične izkušnje. Center se aktivno povezuje z mnogimi domačimi in tujimi sorodnimi inštitucijami.

Raziskovalno delo Centra za raziskave vina obsega aplikativno in ekspertno dejavnost na področjih:

Analitika kakovosti različnih vzorcev rastlinskega izvora – določanje bioaktivnih komponent in njihovih antioksidativnih lastnosti (in vitro, in vivo) v različnih virih rastinskega izvora s poudarkom na preučevanju sort pomembnih za lokalno območje (poleg grozdja še drugo lokalno sadje in oljke); Spremljanje produktov sekundarnega metabolizma v interakciji med rastlino in okoljem; Analitika kovin v rastlinskih vzrocih.

_MG_2403-1_copy

Optimizacija vinogradniških tehnologij glede na končno kakovost vina – natančno vinogradništvo (optimizacija količine in kakovosti grozdja ob hkratnem zmanjšanju vplivov na okolje); Raziskave vpliva vinogradniških leg oz. terroirja ter uporabljenih vinogradniških tehnologij na vegetativni razvoj trte in končno sestavo mošta in vina; raziskave vpliva vodnega statusa vinske trte ter mikroklimatskih pogojev na biosintezo grozdnih polifenolov; raziskave možnosti znižanja potreb po tretiranju s škropivi.

Optimizacija vinarskih tehnologij glede na željeno sestavo vina v korelaciji s senzoričnimi lastnostmi vin – vplivi različnih tehnoloških postopkov na sestavo, kakovost in življensko dobo vina; interakcije med hlapnimi in nehlapnimi sestavinami vina: vplivi na percepcijo arom – kinetika in biokemija alkoholne fermentacije; kopigmentacijske reakcije med vinifikacijo in zorenjem vina.

Določanje profilov kultivarjev in vinskih slogov oz. značajev – kvalitativni in kvantitativni profil sestave grozdja in vina; kemometrična obdelava podatkov (kemijskih in organoleptičnih).

Metabolomika grozdja in kvasovk – molekularna osnova za kakovost grozdja – metabolomično profiliranje grozdja in produktov mikrobiološke fermentacije s konvencialnimi in nekonvecialnimi kvasovkami / preučevanje z grozdjem in vinom povezane mikrobne raznolikosti za enološke namene.

Mikrobiologija vinske trte, grozdja in vina ter sadja in sadnih rastlin – virusne bolezni rastlin, mikrobna ekologija grozdja, vina, sadja – mikrobiološki povzročitelji bolezni grozdja, sadja in vina / preprečevanje; optimizacija mlečno-kislinske fermentacije; ciljna selekcija vinskih kvasovk.

Molekurna biologija kvasovk – razvijanje RNAi orodij za preučevanje z aromo vina povezanih genov v kvasovkah; preučevanje genov, odgovornih za aromo vina; geno- in fenotipiziranje sevov slovenskih kvasovk (ob ustvarjanju lastne zbirke).