O laboratoriju

Laboratorij se osredotoča na raziskave na področju 2D materialov in njihovih Van der Waalsovih heterostruktur, ter na področju organske elektronike. V glavnem so raziskave posvečene študiji elektronkih lastnosti materialov, ki so zanimivi na nove vrste elektronskih elementov, organskih sončnih celic, organskih tranzistorjev, fotodetektorjev in spominskih elementov. Drug vidik naših raziskav je namenjen študiji biološko-relevantnih sistemov, ki vključujejo npr. biosenzorje na osnovi organskih tranzistorjev in ionsko-elektronske prevodne materiale.

Na področju organske elektronike pripravljamo tanke plasti organskih polprevodnikov bodisi z uporabo vakuumskega naparevanja bodisi z nanosom iz raztopin tako majhnih organskih molekul kot tudi polprevodniških polimerov. Morfologijo preučujemo z orodji za mikroskopijo na atomsko silo v kombinaciji z drugimi metodami, kar nam omogoča tudi sondiranje lastnosti materiala na nanometerski skali.

Projekti na področju 2D materialov vključujejo preučevanje temeljnih fizikalnih pojavov, npr. transport naboja, tuneliranje, supramolekularna organizacija, tranzientna fotoprevodnost, separacija naboja (ang. charge-transfer).

Aktivnosti na področju 2D materialov v kombinaciji z organskimi polprevodniki vključujejo optimizacijo in razvoj novih metod za nanašanje polimernih mešanic za velike površine, raziskave alternativnih materialov za separacijo naboja in študije stabilnosti stikov med kovino in organskim polprevodnikom ali 2D materiali.

Na področju organskih tranzistorjev nas zanima razvoj elektronskih lastnosti v odvisnosti od debeline plasti. V ta namen smo razvili eksperimentalno metodo, ki nam omogoča merjenje električnega toka med rastjo organskega polprevodnika. Posebna pozornost je namenjena tudi raziskavam začetnih stanj rasti majhnih molekulskih organskih polprevodnikov na različnih substratih.

Vodja laboratorija

V. d. vodja laboratorija: prof. dr. Egon Pavlica
Kontakt: Vesna Mržek
E-mail: vesna.mrzek@ung.si
Tel.: + 386 5 3653 500
Fax: + 386 5 6205 200

Naslov

Laboratorij za fiziko organske snovi
Vipavska cesta 11c
SI-5270 Ajdovščina