Raziskovalna oprema

Na razpolago imamo vrhunsko sodobno raziskovalno opremo za obširno karakterizacijo materialov. Priprava in analiza vzorcev lahko poteka v čisti sobi ali znotraj komore z dušikovo atmosfero, ki preprečuje oksidacijo vzorcev in stik z vlago.

Primeri opreme in njihove uporabe:

Sondna postaja

Postaja s štirimi sondami za meritev elektronskih lastnosti materialov z visoko natančnostjo. Možna meritev izjemno nizkih električnih tokov, izolacija vibracij okolice. Postaja je izolirana za zunanje vibracije in elektromagnetno interferenco.

Primer uporabe: karakterizacija tranzistorjev, električnih polprevodnikov in sončnih celic.

4-point-probe-station


Laserska litografija

Uporaba laserja za izdelavo drobno vzorčenih tankih plasti na substratu (na primer silicij).

Primer uporabe: ustvarjanje mikrostruktur in integriranih vezij velikosti pod 0.0001 milimeter.


Mikroskop na atomsko silo

Mikroskop vključuje metode prevodne sonde in Kelvinove sonde (Bruker CP-II, APE Research A100) in je namenjen preiskavi topografije površine trdnih vzorcev z visoko ločljivostjo.

Primer uporabe: 2D in 3D topografija z atomsko ločljivostjo, identifikacija atomov ali molekul na površini in preučevanje njihove porazdelitve.


Simulator sončne svetlobe

Eksperimentalna postavitev za karakterizacijo sončnih celic.

Primer uporabe: meritev učinkovitosti sončnih celic glede pri različnih svetlobnih in atmosferskih pogojih.


Plazemska komora

Plazemska komora za čiščenje površin, sterilizacijo, aktivacijo površine in izboljšanje lastnosti materialov.

Primeri uporabe: izboljšanje delovanja sončnih celic, odstranjevanje kontaminacije brez poškodovanja vzorca in uporabe kemikalij.


Postaja za meritev časa preleta foto-vzbujenih elektronov

Ta metoda omogoča vzbujanje nosilcev naboja z uporabo kratkega laserskega pulz in meritev časa njegovega preleta. Z nastavitvijo valovne dolžine fotonov lahko tudi opravimo spektroskopsko študijo dinamike pretvorbe fotona v elektron.

Primer uporabe: meritev mobilnosti nosilcev nabojev v organskih polprevodnikih in 2D materialih.


Komora za evaporacijo

Evaporacija izbranih kovin (aluminij, zlato, srebro,... ) ali keramik na substrate pod visokim vakuumom.

Primer uporabe: izdelava kontaktov za tranzistorje.