Predavanje v okviru mednarodnih seminarjev ICGEB

Sodelavka našega laboratorija doc. dr. Martina Bergant Marušič je imela on-line predavanje v okviru mednarodnih seminarjev ICGEB. Predstavila je rezultate raziskave o vplivu proteinov APOBEC na onkogenezo virusov HPV.

Screenshot 2022-07-07 at 13.18.05